13 april 2023

Uitnodiging PPP Dialoogconferentie op 20 april 2023 met Wim van de Donk

Ontvangst vanaf 19.30 uur
Locatie: Raadszaal van Gemeente Oirschot Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot
Aanmelden via: [email protected]

Op 20 april organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke Philosophie een dialoogconferentie over Het Nieuwste Brabant. Inleider is Prof. Dr. Wim van de Donk. Dit onderwerp stond eerder op het programma maar moest worden opgeschort i.v.m. corona. Sindsdien is er veel gebeurd. De titel is niet gewijzigd maar inleider Prof Dr. Wim v.d. Donk zorgt ongetwijfeld voor actualiteit. U bent hier van harte welkom.

Globalisering, individualisering en technologisering zijn woorden voor trends in onze samenleving. De effecten zijn niet voor iedereen gunstig of positief. Sterker nog: er komt ook onzekerheid uit voort of zelfs pessimisme. Binnen en buiten Brabant geldt dat niet iedereen profiteert van economische groei. Niet iedereen heeft voldoende veerkracht en flexibiliteit terwijl het leven steeds complexer wordt.

In 1997 werd het "Manifest Brabant 2050" geschreven. Nu we op de helft zijn van dit perspectief op de toekomst van Brabant is het interessant om de balans op te maken. Wim van de Donk laat zijn licht schijnen op maatschappelijke en bestuurlijke dilemma's van deze tijd. In het bijzonder gaat hij in op de ziel van Brabant en de bezieling van Brabanders. En: hoe hij kijkt naar het Brabant van 2050. Waaraan kunnen we wel veiligheid en zekerheid ontlenen? Aansluitend aan de inleiding bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog.

Prof. Dr. Wim B.H.J. v.d. Donk studeerde bestuurskunde in Nijmegen. Hij was onderzoeker en universitair hoofddocent aan de KUB in Tilburg, en van 1989 tot 1993 werkte hij als hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie. Van 2004 tot 2009 was hij voorzitter van de WRR. Van 2009 tot 2020 was hij Brabants Commissaris van de Koning. Vanaf 1 oktober 2020 is hij rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Vanaf 1 juni 2021 is hij voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Prof. dr. v.d. Donk is commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en ereburger van Noord-Brabant. Vriendelijke groet, Mia Sol, vz PPP CDA Brabant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.