23 december 2017

CDA geschrokken over inzet rijksrecherche voor belastingsamenwerking BSWW

Het CDA is geschrokken van het zware middel dat de burgemeesters van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren kennelijk moeten inzetten om meer duidelijkheid te krijgen over de verschillen tussen de ambtelijke, bestuurlijke en raadsversie van het Business Plan BSWW. De hulp inroepen van de rijksrecherche om in overleg met het Openbaar Ministerie nader onderzoek te doen is immers zeer  uitzonderlijk.

In het hele proces naar de besluitvorming over de belastingsamenwerking is het CDA steeds zeer kritisch geweest. Vooral over de verschillende versies van de ANG-rapporten, de verschillen in terugverdientijd, de risico's en de financiƫle onderbouwing.

Verschillen terugverdientijd
CDA-raadslid Dik van Enk: 'In de commissievergadering van mei 2015 heeft het mij verbaasd dat het toen voorliggende rapport geen datum had. Wij hebben ons toen ook afgevraagd of de risico's allemaal voldoende in beeld waren en of de projectbegroting niet te ambitieus was opgesteld. Ook de verschillen in de terugverdientijd bleven ons bezighouden.'

Goede informatie om te besluiten
'In de eerste maanden van 2015 hebben wij namens het CDA intensief overleg gehad met de betrokken portefeuillehouder en ambtenaren,' vertelt CDA-raadslid Jan Willem Nienhuis. 'Keer op keer is ons verzekerd dat we de goede informatie hadden om een verantwoord besluit te nemen.'

Vertrouwen
Van Enk: 'In de raadsvergadering van april heb ik nog aangegeven dat wij de verschillen in de rapporten niet begrijpen. Er was geen aansluiting te vinden. Ook toen is ons weer verzekerd dat wij over de juiste informatie beschikten. Op basis daarvan hebben wij ingestemd en ons vertrouwen uitgesproken.'

Onderste steen boven
Het CDA steunt de burgemeesters om de rijksrecherche in te schakelen. 'De onderste steen zal nu boven moeten komen. Niet omdat wij achteraf misschien gelijk krijgen om onze kritische opstelling, maar om duidelijk te krijgen hoe het mis kon gaan,' besluit CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.