14 november 2020

CDA heeft zorgen over oplopende kosten in Wijdemeren

CDA heeft zorgen over oplopende kosten in Wijdemeren

De CDA-fractie in Wijdemeren maakt zicht zorgen over de oplopende kosten in de gemeentebegroting. Naast de kosten voor jeugdzorg en WMO, waar iedere gemeente mee te maken heeft. Fractievoorzitter Jan Verbruggen voor bij de algemene beschouwingen de oplopende kosten voor de overhead en de miscalculatie bij projecten voor wegen en rioolonderhoud.

De CDA fractie gaat tijdens de algemene beschouwingen in op de kosten van de overhead. Dit zijn kosten voor onder andere leidinggevenden, personeelszaken, juridische zaken, IT kosten en huisvesting. Deze kosten zijn de afgelopen jaren opgelopen van 5 miljoen naar 8 miljoen. Dit wil de CDA fractie terugdringen. “Als je investeert in de organisatie moet je ook zichtbaar maken wat het oplevert. Hetzij in een betere dienstverlening naar de inwoners of in kostenbesparing ”, aldus Verbruggen. Hierover heeft de CDA-fractie om opheldering gevraagd door het college. Er is begrip dat niet voor 2021 snelbijgestuurd kan worden om ongefundeerd functies en activiteiten te schrappen. Wel vroeg de CDA fractie aan het college hier werk van te maken in 2021. Ook moet er sneller geacteerd worden als het gaat om een ​​locatie voor een nieuw gemeentehuis. De onderzoeken hiervoor duren voor de CDA fractie veel te lang. "Denk eens als een ondernemer!", Riep Verbruggen op. Slim bouwen met appartementen er boven.

Een ander punt is de kosten voor wegen en rioolonderhoud. Onlangs werd de CDA fractie nog verweten onverantwoord bezig te zijn door een krediet voor de Oud-Loosdrechtsedijk met € 200.000 te verlagen. Maar wat blijkt nu, de aanbesteding nog veel goedkoper uit. Hier heeft dus echt een miscalculatie plaatsvinden. Er staat een groot aantal projecten op stapel, herinrichtingen van oa Kortenhoefsedijk, Boomhoek / Muijeveld, Botenbuurt in Loosdrecht, Middenweg in de Horstermeer en riool Dammerweg Nederhorst den Berg en Herenweg in Ankeveen. Hier zijn miljoenen voor op de begrotinggereserveerd. Met in gedachten de recente miscalculatie gaat de CDA fractie ieder raadsvoorstel heel kritisch beoordelen en hopen ook hier de kosten wezenlijk terug te dringen, zo beloofde Verbruggen. “Zo hopen we dat we er voor de begroting van 2022 er dan weer beter voorstaan ​​dan nu”. Daarom is er volgens de CDA fractie geen ontkomen aan de lastenverzwaring die nu geplande staat. Maar we willen onze ambities voor 2021 zoveel mogelijk waarmaken.

Fractievoorzitter Jan Verbruggen voor in de algemene beschrijvingen te kunnen blijven, of op een andere manier. De CDA fractie kwam met een amendement op de begroting om de bezuiniging op het onderhoud begraafplaatsen terug te draaien, ook de CDA fractie een streep door de voorgestelde heffing leges voor evenementen en de vrijwilligersavond niet te schrappen. Al met al enerverende algemene beschouwingen, waarin de CDA fractie blijft zoeken naar de juiste balans tussen ambities en lastenverzwaring.

Lees via de onderstaande links ook de artikelen die zijn gepubliceerd in de Gooi en Eemlander van 14 november 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.