26 september 2017

CDA voor meer boerenverstand in de politiek

Keurig de weg gewezen door een tweetal verkeersregelaars stroomt de Meentboerderij van de Familie Jansen langzaam vol. Meer dan 80 belangstellenden geven gehoor aan de oproep van CDA Wijdemeren om meer gezond boerenverstand in te zetten in de politiek. Erg leuk om te zien dat een zeer gevarieerd publiek aanwezig is, van jong tot oud, mannen en vrouwen, met en zonder een agrarische achtergrond. Diverse CDA’ers uit de regio, maar ook vertegenwoordigers van andere politieke partijen als PvdA/Groen Links en D’66.

CDA Wijdemeren organiseerde deze avond, in samenwerking met het LTO-Noord, om de discussie op gang te krijgen en vooral ook inzicht te krijgen in wat belangrijke zaken zijn voor het komende verkiezingsprogramma.

Het eerste deel van de avond werd er vooral geluisterd naar een drietal bekende agrariërs, te weten:

  • Albert Hooijer – Bestuurslid LTO Noord-Holland, die een vlammend betoog hield over de wet en regelgeving die het agrarische ondernemers niet altijd even makkelijk maakt.

  • Willemien Koning-Hoeve gaf namens de CDA Statenfractie Noord-Holland een kijkje in de keuken op welke wijze zij zich hard maken voor de agrariërs. Tips hoe daar lokaal op in te spelen.

  • Maurits von Martels (CDA Tweede Kamerlid) evenals de andere twee sprekers ook zelf eigenaar van een melkveehouderij vertelde over zijn persoonlijke campagne om meer boeren in de politiek te krijgen. Tevens sprak hij over  de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet met aandacht voor de agrarische sector die ook zo belangrijk is voor de Nederlandse export.

Goed en leerzaam om vanuit drie zeer verschillende invalshoeken te horen wat er speelt in de agrarische sector.

Na de pauze zijn vele onderwerpen de revue gepasseerd van biodiversiteit en mestuitstoot, tot Europese en Nationale wetgeving die elkaar niet altijd aanvult. Maar ook tips om eens een bezoek te brengen aan een boerderij die gebruik maakt van een zeer innovatief drainage systeem.

Veel moeite is er met het negatieve imago van de boeren, in de zaal wordt dan ook een oproep gedaan om dit vanuit de politiek meer te bestrijden. Er wordt benadrukt dat boeren goed zorgen voor de natuur en hun vee.

Het boerenverstand is volop ingezet en niet alleen voor het CDA Wijdemeren, maar ook voor het LTO, de provincie en de Tweede Kamer is er genoeg naar boven gekomen om mee aan de slag te gaan de komende periode. Met elkaar voor gezond boerenverstand in de politiek.

CDA Wijdemeren bedankt de aanwezigen voor hun inbreng!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.