06 mei 2022

CDA WIJDEMEREN DIENT ZIENSWIJZE IN TEGEN BEHEERPLAN PROVINCIE

CDA Wijdemeren dient een zienswijze in tegen ‘ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen’. De belangrijkste reden hiervoor is dat onze (agrarische) ondernemers en inwoners te veel beperkt worden in hun mogelijkheden.

Wijdemeren is een prachtige gemeente met een hoog percentage Natura 2000 gronden, de plassen, weidegronden en onze mooie landgoederen. Pareltjes waar onze inwoners en ook recreanten enorm van genieten.

Bij het vaststellen van de omgevingsvisie heeft de provincie nog een ander regime verzonnen, ‘Bijzonder Provinciaal landschap’. Iets waar het CDA Wijdemeren altijd tegen geageerd heeft, omdat dit veel nadelige gevolgen heeft voor onze recreatie en agrarische ondernemers, inwoners maar ook ruimtelijke plannen in de weg staat. Door dit regime mag er op vele stukken in de gemeente vrijwel niets meer, waar eerder nog wel ontwikkeling mogelijk was.

Nu ligt het Ontwerp Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen Planperiode 2022-2028 ter inzage. In dit beheerplan wordt gesproken over ‘in en om het gebied’. Het CDA Wijdemeren maakt bezwaar dat dus niet alleen voorwaarde gesteld worden aan het beschermde gebied, maar ook aan het gebied eromheen. Daarnaast maken wij bezwaar dat gekeken wordt of bestaande activiteiten in dit gebied kunnen (blijven). Dit betekent zelfs dat in bepaalde omstandigheden ondernemingen ook in hun bestaande activiteiten belemmerd worden.

Concreet voorbeeld zijn de mogelijke maatregelen op het Wijde Blik. Het gaat hier om het terugdringen van vaarbewegingen en het plaatsen van drijfbalken. Dit heeft grote gevolgen voor de recreant en de recreatieondernemer en daarmee juist de eigen inwoner, die genieten van de plassen.

De (grauwe) gans is een grote bedreiging voor tal van vogels en ook voor agrarische ondernemers. In de plannen van de provincie, wordt de oorzaak naar de mening van CDA Wijdemeren niet voldoende aangepakt.

Een andere onacceptabel maatregel is de vernatting van graslanden. In het verleden hebben wij ook al bezwaar gemaakt tegen de activiteiten die de provincie in dit gebied heeft ondernomen om (kleine) particuliere grondeigenaren te dwingen grond te verkopen onder dreiging van onteigening.

Kortom de CDA fractie ziet veel bezwaren in dit beheerplan en vindt dat de inwoners en inwoners niet voldoende zijn betrokken bij het opstellen van dit plan. Wij blijven ons als fractie inzetten om onze bezwaren kenbaar te maken bij de provincie.

Klik hier om de hele zienswijze te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.