27 januari 2018

Lijsttrekker Jan Verbruggen bij start campagne: 'Bij het CDA gaat het altijd om de mensen'

Lijsttrekker Jan Verbruggen gaf de aftrap voor de verkiezingscampagne van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Bijna 150 gasten waren daar tijdens het stamppottenbuffet in de kassen van Kwekerij Ome Joop bij aanwezig.

Lijsttrekker Jan Verbruggen:

"Ja daar sta je dan. We gaan het natuurlijk met elkaar doen, maar als je lijsttrekker bent, voel je wel een extra verantwoordelijkheid. Er is veel werk verzet de afgelopen periode in Wijdemeren. De vraag blijft of onze inwoners dat dan wel zien en of de kiezers dat dan ook weten te waarderen. Gelukkig krijgen wij de afgelopen tijd steeds meer waardering over wat er is gepresteerd en dan vooral over hoe het is gebeurd.

Op vele fronten is er een inhaalslag gemaakt. Op de dia’s die u op het scherm kunt zien krijgt u een indruk van de vele dingen die gedaan zijn de afgelopen 4 jaar. Bijna alle speerpunten uit het vorige verkiezingsprogramma zijn waargemaakt.

Zorg en leefomgeving

Het sociale domein is weer terug in Gooi en Vechtstreek, zorg dicht bij de mensen. Vele wegen en buurten zijn voorzien van een nieuwe inrichting. Loosdrecht bv de Dennenlaan, Nederhorst den Berg de Voorstraat en Eilandseweg. Onderhoud aan de wegen in ’s-Graveland de Klapbrug, Leeuwenlaan en het Zuidereinde. En niet te vergeten in Ankeveen de bestrating van ASV.

Maandag wordt er begonnen met de Oud-Loosdrechtsedijk. Niet hup weer een plak asfalt erover, nee samen met de bewoners werken aan een nieuwe inrichting van de eigen straat. En dan ook meteen klimaatbestendig maken voor de toekomst. Niet de plannen bedenken vanuit het gemeentehuis, nee de ambtenaar op pad sturen om ter plekke te kijken, te horen en te voelen wat er leeft.

Daar gaan we mee door, dit jaar is de voorbereiding begonnen voor een deel van de Kortenhoefsedijk. Ook hier worden de bewoners en ondernemers betrokken bij de plannen.

Ook in de eigen straat het samen werken aan het openbaar groen. Het 'Appelboom-project' is een uiterst geslaagd project met meer dan 100 initiatieven.

Wonen

En natuurlijk de aandacht voor wonen. In het begin van deze periode een woonbehoefte onderzoek. Aan wat voor een soort woningen is behoefte in Wijdemeren? In alle dorpen van Wijdemeren is er gebouwd. Op een goede manier invloed krijgen op de woningverdeling. Om starters en doorstromers een kans te geven; bij bv de Oranjerie in ’s-Graveland. Ook hier willen we mee doorgaan.

Het Dorps DNA 

De dorpen van Wijdemeren hebben allemaal een eigen karakter, een eigen dorps DNA zoals wij dat noemen. Dat zit in de mensen van de dorpen, in de vele vrijwilligers die onze gemeente heeft. Dat moeten we behouden. Initiatieven moeten van de mensen komen, dat moet ondersteund worden door de gemeente.

Het gaat altijd om mensen

Als u nu denkt dat soort praatjes kennen we wel. Kan ik u vertellen dat het CDA het verschil maakt door wat we beloven ook waarmaken en dat het bij het CDA altijd gaat om de mensen. Natuurlijk bij de zorg voor elkaar, maar ook bij het herinrichten van straten en het bouwen van woningen voor de 1000 woningzoekenden. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen altijd zijn zin krijgt, maar luisteren naar de mensen, alle overwegingen mee laten wegen en dan een goed besluit nemen. Besluiten nemen en doorpakken, dan krijg je het voor elkaar!

Trots op ons team

Ik ben trots op een fantastisch team dat klaarstaat. Kandidaten uit alle dorpen. Jonge en ouwe rotten, nieuwkomers en ervaren mensen. Mannen en vrouwen die midden in de samenleving staan. Daar gaan wij de campagne mee in. Daarmee gaan wij weer voor 4 jaar mee aan de slag. Niet voor ons zelf, nee dat doen we voor de dorpen, voor de inwoners, voor de ondernemers en voor de verenigingen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.