22 december 2018

Stoppen AHRI procedure

Provincie trekt zich terug, Wijdemeren aan zet

Ik voelde de spanning al een tijdje in de lucht hangen. Plotseling komt de provincie met een mededeling… en ja, op 21 november kwam het bericht uit Haarlem.

Verrassend was de inhoud: Provincie stopt de herindelingsprocedure Wijdemeren/Hilversum. De afgelopen 4 jaar heeft dit onderwerp inwoners en politiek van Wijdemeren in zijn greep heeft gehouden.

Blijdschap bij de CDA fractie. De fusie met Hilversum gaat niet door. Wij zijn de verkiezingen ingegaan met de leus dat Wijdemeren nog ongeveer twee raadsperioden zelfstandig moet blijven. Deze tijd gebruiken om een goed geworteld dorpenbeleid neer te zetten. Om vervolgens te werken aan één gemeente Gooi en Vechtstreek binnen 10 jaar.

Het eerste is gelukt (Geen fusie met Hilversum). Het tweede, een krachtig dorpenbeleid is door het nieuwe college in gang gezet en krijgt in 2019 echt vorm. Maar nu het derde, één gemeente. Dit lijkt nu juist weer verder weg, gezien de reacties in de regio.

In 2017 hebben alle(!) politieke partijen erkend dat Wijdemeren het niet meer alleen kan. Daarom is er bij de CDA fractie zeker een zorg. De provincie trekt zich enigszins teleurgesteld terug, benoemd ook dat de tekort aan bestuurskracht blijft en dat de gemeente aan zet is. CDA is van mening dat Wijdemeren hard aan de slag moet om te blijven streven naar één gemeente op termijn. Dit is geen doel op zich. Maar wij vinden, dat de gemeente Wijdemeren haar wettelijke taken moet uitvoeren, maar daarbij ook de wensen van haar inwoners, ondernemers en verenigingen goed en tijdig moet uitvoeren. Dit is nu niet altijd het geval. Achterover leunen is nu dus zeker niet aan de orde, en ook niet denken dat we alles zelf kunnen blijven doen. Nee, nu aan de slag met een eigen goed onderbouwde visie voor de toekomst, samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen. Zelf aan het stuur blijven en ons niet weer laten verrassen door Haarlem of Den Haag. Uiteraard houden we op de hoogte van de ontwikkelingen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.