02 maart 2019

Verslag discussieavond N201 (Vreelandseweg)

De N201 een actueel onderwerp, waar veel over gezegd en geschreven wordt en waar velen een mening over hebben. Dit is dan ook de reden dat CDA Hilversum en CDA Wijdemeren Dennis Heijnen hebben uitgenodigd om het standpunt van het CDA Noord-Holland te delen.

De zaal zat vol afgelopen woensdag bij Ottenhome gelegen aan de N201. Na een korte opening is de avond gestart met een presentatie van Gerard Tertoolen, ook wel de ook wel de verkeerspsycholoog genoemd (www.deverkeerspsycholoog.nl). Hij zette haarfijn uiteen het gedrag van de verkeersdeelnemers in relatie tot het menselijk brein. Ook hij zei geschrokken te zijn van het groot aantal ongelukken op de N201.


Na de pauze kwam de lijsttrekker van CDA Noord-Holland Dennis Heijnen aan het woord. Oplossingen om de doorstroming en de veiligheid te vergroten werden toegelicht. Niet alleen Heijnen kwam aan het woord. Juist hij wilde horen hoe de betrokkenen denken over de problemen en mogelijke oplossingen. Er kwam een aardige discussie op gang, waar de meningen ook lijnrecht tegenover elkaar stonden.  Nu provincie Utrecht haar deel van de N201 aanpakt is het noodzakelijk dat ook het Noord-Hollandse deel wordt aangepakt.  Het CDA Noord-Holland staat voor het verbeteren van de veiligheid. Het aanpakken van de knelpunten door rotondes voor de afslagen Kortenhoef en ’s-Graveland. Het scheiden van de rijbanen, maar niet het creëren van 4 rijbanen. Tenslotte het zoeken van een oplossing voor het ontlasten van de Diependaalselaan, maar zonder het aanleggen van een weg over de hei.


Formulieren
Om de verschillende inzichten en meningen in kaart te brengen, is de aanwezigen gevraagd om een formulier in te vullen. Er waren zo’n 80 bezoekers en door 34 is de moeite genomen om het formulier in te vullen, waarvoor onze dank. Hieronder nemen we u mee in de belangrijkste uitkomsten.Aanleiding
Als belangrijkste aanleiding om de avond te bezoeken komt allereerst naar voren dat dit is vanuit belangstelling. Echter een groot deel geeft ook aan de avond bij te wonen vanwege bezorgdheid omtrent de plannen die tot nu toe voorbij gekomen zijn.

Tabel 1: Aanleiding bezoek discussieavond

 

Grootste knelpunt

Op de vraag wat als de grootste knelpunten wordt ervaren, komt een overduidelijke top 3 naar voren.
1.     Knelpunten Vreeland / Loenen / Loenersloot;
2.     Drukte en veiligheid;
3.     Afwikkeling Hilversum (Diependaalselaan).

Oplossen N201 problematiek

In de onderstaande tabel is heel duidelijk te zien dat als het gaat om het oplossen van de N201 problematiek de meningen sterk uiteenlopen. De meeste voorstanders zijn er voor de oplossing om een tunnel te maken. Echter zijn er zowel voor- als tegenstanders voor een extra weg naar de A27.

Oplossing N201 problematiek

Aantal

 

Oplossing N201 problematiek

Aantal

Tunnel

8

 

Betere afstemming stoplicht

1

Extra weg naar A27

7

 

Meer beschutting Zuwestrand

1

Rotondes ipv stoplichten

5

 

Gelijke weg typen alles 1 baans of 2 baans

1

Openbaar vervoer

4

 

Overleg geen losse beloften

1

Geen verbinding over hei / wei tussen N201 en A27

4

 

Bruggen vervangen voor aquaducten

1

Niet te aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer

4

 

Extra brug Amsterdam Rijn kanaal dus 3 of 4 baans

1

Gescheiden rijbanen

3

 

Rotonde Nederhorst aanpassen

1

Behoud bestaande weg wel mooier maken

2

 

Andere werktijden methodiek

1

Denk out of the box

2

 

Verbreding

1

Geen langzaam verkeer tijdens de spits

2

 

Diependaalselaan minder zijstraten

1

Vrachtverkeer aanpakken

2

 

Dynamisch snelheidssysteem

1

Hoe nu verder?

Het CDA Noord-Holland heeft veel aan de input van deze avond. Hoewel er geen eenduidige oplossing naar voren is gekomen zijn wel veel zorgen gedeeld. Voor een goede discussie in de provinciale staten is het van groot belang om de situatie zelf te kennen en van belanghebbende de voor- en tegenargumenten te hebben gehoord. Het CDA gaat in Noord-Holland een onderscheid maken tussen de korte en de lange termijn. Op de korte termijn gaan wij voorstellen doen voor het verbeteren van de veiligheid en doorstroming van de N201. Het CDA gaat voorstellen om dit mee te nemen in het reguliere onderhoud van de weg. Dit kan bijvoorbeeld door rijbaanscheiding en het vervangen van enkele stoplichten door rotondes. Een oplossing voor met name de Diependaalselaan vereist grotere investeringen of in ieder geval creativiteit bij het vinden van haalbare oplossingen. Daarover moeten we verder het gesprek aan, ook omdat de meningen hierover ver uiteen lopen. In de komende jaren blijft het CDA hierover met Wijdemeren en Hilversum in contact .

 

CDA Noord-Holland

CDA Noord-Holland is de enige partij die daadwerkelijk de N201 benoemd in het verkiezingsprogramma. Vaak lijken de provinciale standpunten “een ver van mijn bed show”, maar hier wordt maar eens bewezen dat het er toe doet wat u stemt op 20 maart. Uw stem telt! Een  goede samenwerking met gemeente en provincie is van groot belang.

Kortom, CDA staat voor een betere doorstroming en een grotere veiligheid op de N201, met behoud van de leefomgeving! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.