25 september 2018

Wethouder Rosalie van Rijn over Veenstaete en de WMO

Hallo allemaal, 

De vakantie ligt achter ons en het gewone leven is weer begonnen en dat is ook wel weer lekker. Deze maand bespreek ik graag twee thema’s met u.

Laat ik beginnen met de onrust onder bewoners, omwonende en betrokkenen met betrekking tot de verkoop van Veenstaete. Hierover heeft in de krant en de weekbladen al enige berichtgeving plaats gevonden. Per 1 oktober verkoopt Inovum Veenstaete aan Bouwinvest, een investingsmaatschappij die namens een pensioenfonds langdurige investeringen aangaat in zorgvastgoed.  Veenstaete komt overeen met andere zorgcomplexen die zij ook beheren. In alle gebouwen die zij beheren bestaat de wens naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement te realiseren.

De afgelopen maand heb ik zowel met de nieuwe eigenaar als met Inovum een gesprek gehad. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat algemene voorzieningen behouden blijven, de invulling kan soms anders zijn maar de voorzieningen blijven bestaan. Goed nieuws dus!

Dan een ander onderwerp dat ik graag met u wil bespreken en dat betreft de wachttijden in de WMO, een thema dat mij zeer aan het hart gaat. Zoals vele van  u weten heb ik een achtergrond in de WMO. Voor mij staat voorop dat inwoners moeten kunnen vertrouwen op een kwalitatief goede en snelle dienstverlening van de gemeente. Helaas gaat het me deze snelle afhandeling al enige tijd mis en zijn er al langere tijd wachttijden met betrekking tot de WMO aanvragen. Er is voor gekozen sinds 1 juli  extra capaciteit in te zetten om dit probleem op te lossen. Voorzichtig kan ik zeggen dat ik een afname zie in de wachttijden. Natuurlijk is dit niet voldoende, graag zou ik ook kijken naar efficiëntie rondom het aanvraag proces. Kortom we doen er alles aan om te zorgen dat inwoners kunnen vertrouwen  op een kwalitatief goede en snelle dienstverlening.

Rosalie van Rijn
Wethouder Wijdemeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.