Verantwoord bouwen aan onze toekomst

Wonen voor jong en oud - Hoe?

 • Alle mogelijkheden benutten om woningen toe te wijzen aan eigen (jonge) inwoners en aan mensen die economisch en/of sociaal aan Wijdemeren gebonden zijn.
 • 1/3 van de huizen bouwen voor jongeren en 1/3 voor senioren.
 • Woning splitsen mogelijk maken.
 • Meer locaties voor Tiny houses realiseren.
 • Permanent bewonen van mantelzorg woningen mogelijk maken.
 • Nadere verkenning van de kansenkaart (potentiële woningbouwlocaties).
 • Potentiële locaties uitwerken, zoals bijv.:
  • Ter Sype, Loosdrecht.
  • Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg (vernieuwen sporthal in combinatie met woningbouw).
  • Bibliotheek Loosdrecht (verplaatsen bibliotheek en vervangen door woningbouw).
  • Meenthof, Kortenhoef.
  • Kwakel (Gemeentewerf), Kortenhoef.
  • Rading 1, Loosdrecht.

Zorg voor elkaar met extra aandacht voor onze ouderen - Hoe?

 • Realiseren van een multifunctioneel gebouw met consultatiebureau in Kortenhoef.
 • De kracht van onze senioren blijven inzetten voor de samenleving.
 • Meer bankjes plaatsen in de openbare ruimte.
 • Openbare toiletten realiseren in de winkelcentra (denk ook aan afspraken met bestaande ondernemers).
 • Een dementievriendelijke gemeente worden.
 • Een blijvende inzet voor beleid rondom het tegengaan van eenzaamheid.
 • Ontmoetingsplekken stimuleren, zoals een gezamenlijke benedenruimte in zorgcentra.
 • Mantelzorgers blijven waarderen en ook inhoudelijk ondersteunen.

Duurzame inzet voor groen en plantsoen - Hoe?

 • Een hoger onderhoudsniveau realiseren voor groen en plantsoen.
 • Extra voorzieningen in de buitenruimte voor jeugd vanaf 12 jaar (voetbalkooi, skatebaan etc.).
 • Een gedenkmuur bij begraafplaatsen initiëren (behouden van namen).
 • Stoepen en openbare ruimte toegankelijker maken voor minder mobiele inwoners.
 • Meer investeren in het onderhoud van onze strandjes.
 • Snelheid beperken rondom scholen en op wegen waar fietsers en auto’s samenkomen.
 • Dorpsinitiatieven blijven ondersteunen.

Trots op onze verenigingen en vrijwilligers - Hoe?

 • Een vrijwilligersvacaturebank opzetten.
 • Inzetten op een accommodatiebeleid met subsidiecomponent voor verenigingen.
 • Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers.
 • Korting op de OZB voor verenigingsgebouwen.
 • Een vast contactpersoon voor verenigingen.
 • Verdere uitbreiding van het dorpenbeleid.

Ondersteuning voor ondernemers - Hoe?

 • Blijven investeren in een het aantrekkelijk maken/houden van het winkelgebied.
 • Het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld de nieuwe omgevingsvisie en de gemeentelijke ondernemersdienstverlening verder te professionaliseren
 • Een talentprogramma opzetten in samenwerking met bedrijven, onderwijs en gemeente.
 • Géén verplichte onteigening van agrarische grond.
 • Koeien, schapen en paarden in de wei.
 • Boeren steunen met duurzame plannen en ontwikkelingsperspectieven in hun sector.
 • Stimuleren van techniek onderwijs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.