15 juni 2022

Coalitie presenteert akkoord Bouwen aan de toekomst; installatie wethouders

Het coalitie-akkoord “bouwen aan de toekomst” van LPO, CDA en ChristenUnie is tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad. In het akkoord op hoofdlijnen zijn de partijen het eens geworden over de plannen voor een toekomstbestendig en duurzame ontwikkeling van de gemeente Ommen.

“Of het nu gaat om de goede zorg, wonen, verkeer(sveiligheid) of duurzaamheid, met de genoemde onderwerpen in het coalitie-akkoord willen we de komende vier jaar aan de slag”, aldus fractievoorzitter Erik Veurink van het CDA. Veurink licht toe: “Het is een akkoord op hoofdlijnen. De WAT-vraag is hiermee voor een groot deel beantwoord, de HOE-vraag zal voor een groot deel door de gemeenteraad worden ingevuld.”

Wethouders
Tijdens de raadsvergadering zijn ook de drie wethouders geïnstalleerd. Leo Bongers is wethouder namens de LPO en heeft Financiën, Centrum, Bedrijven en bedrijventerreinen, Recreatie en toerisme, Implementatie en uitvoering Omgevingswet in portefeuille. Alice van den Nieuwboer neemt namens het CDA plaats in het college en gaat zich bezig houden met Jeugdzorg, Wmo en inclusiviteit, Onderwijs, Sport en cultuur, Vitale kernen, Wonen, Verkeer en mobiliteit. Namens de ChristenUnie neemt Bart Jaspers Faijer deel aan het college met Armoedebestrijding en werk en inkomen, Openbare ruimte, Gemeentelijke eigendommen, Ontwikkelingsperspectieven landelijk gebied, Landbouw, Duurzaamheid en Klimaat in de portefeuille.

"Het CDA heeft het volste vertrouwen in wethouder Alice van den Nieuwboer", aldus CDA-voorzitter Jan Hekman. Van den Nieuwboer, die een bedrijfskundige achtergrond heeft, was de afgelopen 15 jaar werkzaam bij de gemeente Enschede. Haar aandachtspunten waren sociaal domein, onder meer de transitie van de jeugdzorg en het behartigen van gemeentelijke belangen richting het rijk. De nieuwe wethouder gaf tijdens de raadsvergadering zelf aan “uit te kijken naar een prettige samenwerking  met iedereen om gezamenlijk bij te dragen aan een mooie Ommer samenleving”.

Toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling Ommen
Het coalitie-akkoord is het resultaat van een periode met gesprekken tussen de drie partijen, onder leiding van formateur Klaas Agricola. Het akkoord heeft als uitgangspunt een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van Ommen, en dienstbaarheid aan inwoners en bedrijven. Dit uitgangspunt heeft geleid tot plannen, zoals het op orde brengen van dienstverlening, verbeteren van de samenwerking in zorg en welzijn, realisatie van ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie en het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie Ommen 4.0.

De komende vier jaar zullen er stevige keuzes moeten worden gemaakt over verschillende onderwerpen. De omgevingswet en afspraken over de energietransitie moeten onder andere worden geïmplementeerd, en ook vraagt de woningbouwopgave waarmee inwoners de kans wordt geboden om in de gemeente Ommen te kunnen blijven wonen, aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.