12 maart 2022

Motie CDA inzake OZB verhoging

Op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad donderdag 10 maart een motie-vreemd “Verhoging OZB” aangenomen. In de oorspronkelijke begroting 2022 van de gemeente Ommen is uitgegaan van een OZB-verhoging (Onroerend Zaakbelasting) van 1,6% (inflatiecorrectie). Omdat de gemeente Ommen er financieel bijzonder goed voorstaat, heeft het CDA in november 2021 een amendement (wijzigingsvoorstel op de begroting) ingediend om deze verhoging tegen te gaan. Dit amendement is in de gemeenteraad van november 2021 aangenomen, wat simpelweg betekent dat de OZB-opbrengst voor de gemeente Ommen in 2022 gelijk moet zijn aan de opbrengst in 2021. Dus dat geen verhoging wordt doorgevoerd.

Kort geleden heeft iedere huiseigenaar de OZB aanslag op de deurmat gekregen. In de praktijk blijkt dat bij menig inwoner toch een hogere OZB is doorberekend. Gemiddeld maar liefst 3,3%. Oorzaak hiervan is dat de waarde van de woningen in Ommen meer gestegen zijn dan waar de gemeente vanuit is gegaan.

Om de verhoging ongedaan te maken heeft het CDA op 10 maart een motie-vreemd ingediend, die door de voltallige gemeenteraad werd gesteund. Echter, de aanslag van 2022 kan niet meer worden teruggedraaid, maar door de aangenomen motie wordt de te veel in rekening gebrachte OZB in 2022 verrekend met de aanslag OZB in 2023. Door deze compensatie worden de inwoners van Ommen, gemiddeld genomen voor 2022, niet meer met een lastenverhoging voor wat betreft de OZB geconfronteerd. Omdat het om de totaalopbrengst van de gemeente Ommen gaat, kan dit betekenen, dat individuele inwoners toch met een hogere OZB-aanslag voor 2022 te maken hebben. Dit is dan het gevolg van een hogere WOZ-waarde van de woning dan waarmee uiteindelijk is gerekend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.