29 september 2023

Wanneer ontmoeten niet meer vanzelfsprekend is

Ontmoeten.
Ons hele leven ontmoeten we veel mensen. Ikzelf ook. Ik kan wel zeggen dat ontmoeten centraal staat in mijn leven. Vroeger in mijn werk als journalist heb ik heel veel mensen ontmoet, maar ook door ons gezin heb ik veel mensen leren kennen. Ook als raadslid en mijn huidige functie als bedrijfscontactfunctionaris – de naam zegt het al – ontmoet ik veel mensen. Het is als een rode draad door mijn leven en dat geldt waarschijnlijk voor velen. Mij geeft het altijd veel energie.
Maar wat als dat ontmoeten niet (meer) zo logisch is en niet (meer) tot de orde van de dag behoort. Als bijvoorbeeld je werk stopt, of als je geen gezin hebt, of je kinderen niet in de buurt wonen, of je geen kinderen hebt, of je partner komt te overlijden, dan kan ontmoeten ineens minder aan de orde van de dag zijn en kan voor zowel jong als oud, eenzaamheid om de hoek gluren.

Verbinden
Zaterdag vond de opening van het Inloophuis aan de Strangeweg plaats. Het Inloophuis is een prachtig initiatief, waar voor zowel jong als oud ontmoeten en verbinden centraal staat. Wij als CDA zijn altijd een voorstander van dit initiatief geweest en zijn al meerdere malen op (werk)bezoek in het Inloophuis geweest. Mooie verhalen, die je daar hoort, waarbij ik af en toe ook wel eens moest slikken. Ontmoeten is dus niet voor iedereen zo logisch en aan de orde van de dag. Niet voor niets dat wij als CDA de Oog voor Elkaar-trofee enkele jaren geleden aan de vrijwilligers van het Inloophuis hebben overhandigd. Hopelijk hebben de bezoekers van het Inloophuis de komende tijd weer een fijne ontmoetingsplek.

Afgelopen vrijdag bracht de fractie van het CDA een werkbezoek aan de bibliotheek in Ommen. Ook dit is een hele mooie ontmoetingsplek voor iedereen, die dat maar wil. Tijdens dit werkbezoek kwam duidelijk naar voren, dat het bij een bibliotheek niet alleen gaat om het uitlenen van boeken. Ze doen veel meer en de wens is om uit te groeien naar Het Huis van de Samenleving, een laagdrempelige plek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook nu kan iedereen bij de bibliotheek terecht met vragen op allerlei gebied.

Noodzakelijke voorziening
Zo ondersteunen de medewerkers van de bibliotheek mensen onder andere bij het aanleren van taal- en digitale vaardigheden. “Het is immers belangrijk dat iedereen moet kunnen meedoen. Alleen op die manier zorgen we voor een inclusieve samenleving”, aldus één van de medewerkers. Daarnaast is de bibliotheek een laagdrempelige plek waar iedereen van harte welkom is. Het CDA is van mening, dat de bibliotheek een noodzakelijke voorziening is in de Ommer samenleving, waarbij door alle betrokken partijen goed moet worden samengewerkt om tot een optimaal resultaat te komen. Het kunnen ontmoeten, het omzien naar elkaar, zijn voor het CDA belangrijke waarden. En daar zetten wij ons graag voor in.

Jacqueline Tuinbeek
raadslid CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.