Het CDA wil eenzaamheid voorkomen bij ouderen. Het creëren van bijvoorbeeld een jeu de boules baan bij Oldenhaghen om de sociale contacten te stimuleren zou een mooi initiatief zijn. Het gemeentelijk beleid moet afgestemd worden op de ‘dubbele vergrijzing’. Dit is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Nederlandse samenleving maar dat ook de gemiddelde leeftijd binnen deze groep steeds hoger komt te liggen. 
Meer ouderen zullen langer zelfstandig thuis wonen. Dit heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van huishoudelijke hulp, ondersteunend (taxi)vervoer en bestrijding van eenzaamheid. Een duidelijk loket voor ouderen en verwijzers is noodzakelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.