Wonen in de mooie gemeente Ommen is een speerpunt van het CDA. Wij gunnen de inwoners niet alleen een huis, maar ook een thuis met goede voorzieningen en geluk. Door hergebruik van leegstaande panden (scholen, winkelruimte in het centrum, kantoren) kan woonruimte gecreëerd worden voor starters, de jeugd en invulling worden gegeven aan (toekomstige) leegstand. Dit draagt ook bij aan de circulaire gedachte. Daarnaast wil het CDA het bouwen van mantelzorgwoningen (bijv. kangoeroe-woningen) stimuleren. Op deze manier kan lokaal hulp en zorg worden verleend en ontstaat er woonruimte.

Het streven is wonen mogelijk te maken:

  • voor alle inwoners en specifiek voor jongeren: tiny houses en koop / huur in het centrum voor wonen mogelijk maken
  • in alle kernen: leefbaarheid versterken door woningbouw (huur en koop)
  • voor alle inkomens: sociale woningbouw en vrije kavels moeten beschikbaar komen
  • voor alle inwoners die gebruik maken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.
  • door lokale ondernemers te betrekken bij de bouw van woningen
  • in duurzame en toekomstbestendige woningen. Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Een zuinig energie- en watergebruik maar ook rekening houden met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd.

Inwoners, met name de starters, uit Ommen verdienen een voorrangspositie in het kopen of huren van een woning. Betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor starters beschikbaar laten komen met een maximale prijs van bijvoorbeeld tweehonderdduizend euro.

De mogelijkheden om hier sturing aan te geven moeten onderzocht worden door de gemeente. Denk aan het aanpassen van het bestemmingsplan met een doelgroepenverordening. Dit is bij uitstek het instrument om regels voor de categorieën sociale huur, middeldure huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap vast te leggen. Ook inkomensdoelgroepen, huurprijsgrenzen, anti-speculatiebeding en een instandhoudingstermijn kunnen hier deel van uitmaken.

Daarnaast moet er onderzocht worden of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is toe te passen zodat de gemeente regie kan houden in de toekomstige en betaalbare woningbouw. Om kleine verbeteringen/verbouwingen te stimuleren willen we de leges hiervoor verlagen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.