01 mei 2020

Aan de slag met de verkiezingen - doe je mee?

De bijzondere weken die we sinds medio maart beleven, raken ons allemaal. Ook voor ons als CDA Zwolle vraagt dit een andere omgang. Toch gebeurt er – letterlijk – van alles achter de (beeld)schermen. We nemen u/je graag mee in de ontwikkelingen. En vragen je om mee te doen.

 1. Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst Kas van Kaat
  Op 24 januari jl. hebben we met verschillende leden een gezellige en informatieve aftrap van het nieuwe jaar gehad in de Kas van Kaat. De aanwezigheid van onze landelijk fractieleider Pieter Heerma rond het thema ‘familiebedrijven’ sprak tot de verbeelding.
 2. Voorgenomen regiobijeenkomst met Wopke Hoekstra geannuleerd
  Al sinds eind 2019 probeerden wij als CDA Zwolle met een regiobijeenkomst van de 22 samenwerkende gemeenten in de regio Zwolle een groots ledenevent te organiseren. Met Wopke Hoekstra als spreker over het thema ‘regio-economie’. Zijn agenda zat al vrij vol, maar gezien de corona-ontwikkelingen hebben we deze bijeenkomst moeten afblazen.
 3. Algemene Ledenvergadering gaat vooralsnog niet door
  Normaal gesproken organiseren we rond mei/juni onze halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Gezien het verbod op evenementen kunnen we dit nu niet door laten gaan. Hopelijk biedt het najaar weer lucht om een ALV of vergelijkbare bijeenkomst te organiseren. Indien nodig en nuttig, delen we informatie zoveel mogelijk online. 
 4. Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – meedoen?
  We zijn bijvoorbeeld al aan het voorsorteren op de Zwolse gemeenteraadsverkiezingen over twee jaar, in 2022. Naast de opzet van een regiewerkgroep willen we ook al inventariseren welke personen een rol willen spelen in de campagne, en in de bemensing van de voorlopige kandidatenlijst.
  => Heeft u/heb je belangstelling om daar een rol in te spelen, neem contact op met de onderstaande bestuursleden (incl. e-mail en telefoonnummer). In de loop van dit jaar – afhankelijk van de mogelijkheden – willen we met elkaar een officiële start maken.
 5. Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 – voordracht?
  Op kortere termijn, al over ruim tien maanden, zijn de landelijke verkiezingen. CDA biedt leden de mogelijkheid zich rechtstreeks verkiesbaar te stellen of via de lokale CDA-afdeling. 
  => Heeft u/heb je interesse, laat het ons voor 10 mei weten, inclusief een korte onderbouwing. Dan hebben wij als bestuur nog de ruimte om uiterlijk 18 mei de voordracht te behandelen en in te dienen. Natuurlijk volgt er daarna nog een landelijk traject.
  Meer info hierover staat op cda.nl/tk2021

…wat verder ter scherm komt
Natuurlijk is CDA Zwolle nog actief in Zwolle. De fractie vergadert online nog steeds elke woensdagavond; het bestuur vergadert elke derde dinsdagavond van de maand. Tussentijds proberen we elkaar op de hoogte te houden van ons wel en wee.

Eerst tot zover. Politiek en organisatie zijn belangrijk, maar bovenal doet je gezondheid er toe. Dit soort tijden maken ons daar weer eens extra bewust van.

We hopen elkaar snel gezond en wel weer te mogen treffen;
met vriendelijke groet,

Bestuur CDA Zwolle, 
Harma Scholtens, Julius de Vries, Pieneke van Pijkeren-Koops, Nick Scholten en Jan Duenk

Geïnteresseerd in een rol in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
of in een voordracht voor de landelijke CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021?
Neem contact op met: 
- Harma Scholtens, 06 – 1220 3764
- Julius de Vries, 06 – 3949 3811
- Jan Duenk, 06 – 2543 5433
of stuur een mail naar 
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.