Portefeuilleverdeling

Jan Nabers, Fractievoorzitter:

 • Financiën
 • Regionale samenwerking
 • Spoorzone
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie
 • Beheer openbare ruimte

Mail Jan: [email protected] 

Laura van de Giessen, Raadslid:

 • Werk en inkomen (armoedebestrijding en schuldhulpverlening)
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Sociale basis
 • Zorg en welzijn (jeugdzorg, WMO en ouderen)
 • Drugs
 • Vluchtelingen en integratie
 • Toegankelijkheid

Mail Laura: [email protected]

Maxim van der Veen, Raadslid:

 • Creatieve industrie en cultuur
 • Sport
 • Toerisme
 • Openbare orde, handhaving en veiligheid
 • Ondermijning en radicalisering 
 • Digitale transitie en privacy

Mail Maxim: [email protected]

Nicolet Hoorn, Raadslid:

 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Vastgoed
 • Natuur- en groenbeleid

 Mail Nicolet: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.