Op 16 maart 2022 mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen! Zwolle is een aantrekkelijke stad om te wonen en te leven, maar is ook werk aan de winkel. Bouwt u met ons mee aan een duurzaam en sociaal Zwolle, waar we niemand uit het oog verliezen?  

Wij willen als CDA Zwolle bouwen aan… 

  1. Voldoende betaalbare woningen. We moeten bouwen om de woningcrisis op te lossen! We willen aan de slag voor betaalbare woningen. Dit betekent dat we van de 1500 nieuwe woningen per jaar, 900 woningen willen bouwen voor mensen met inkomens tot 50.000 euro. Bij een deel van deze woningen wordt voorrang gegeven aan Zwollenaren.

  2. Sterke en veerkrachtige wijken, waarbij we kansrijke initiatieven van bewoners ondersteunen. In elke wijk willen we ontmoetingsplekken (zoals buurthuizen of bijvoorbeeld een bibliotheekfiliaal) waar Zwollenaren terecht kunnen met vragen of als er hulp nodig is.  

  3. Een sociale samenleving waar we omzien naar elkaar. We willen betere schuldregelingen voor gezinnen waar kinderen in armoede opgroeien. CDA Zwolle wil een Stadspas waarmee gezinnen met een laag inkomen korting kunnen krijgen op activiteiten en artikelen.

  4. Goede, betaalbare en bereikbare zorg voor ouderen. CDA Zwolle wil inzetten op goede zorg en woonvormen voor ouderen. Ook gaan we aan de slag om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen en zetten in op buurtcentra waar men elkaar kan ontmoeten.

  5. Een toegankelijke en transparante overheid die naast Zwollenaren staat. De communicatie met Zwollenaren moet beter en begrijpelijker. De gemeente moet Zwollenaren bij plannen eerder betrekken. Het CDA wil een gemeentelijke wijkwinkel waar plannen voor de wijk liggen.

  6. Een duurzame en circulaire stad. De klimaatcrisis is één van de grootste uitdagingen va deze tijd. Het is enorm belangrijk dat we, als we het hebben over de energietransitie, rekening blijven houden met de financiële situatie van onze inwoners. Het CDA Zwolle wil daarom graag een duurzaamheidscoach en subsidies en leningen om inwoners te ondersteunen.

  7. Een prettige openbare buitenruimte voor wandelaars, hardlopers, skaters en fietsers. Het CDA Zwolle blijft investeren in veilige loop- en fietsroutes, veel groen en goede verlichting. We vinden het belangrijk dat de gemeente goed toegankelijk is voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. 

  8. Een bereikbare gemeente. Winkelcentra, scholen, voorzieningen en bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn. We willen een busverbinding over de ringweg die wijken met elkaar verbindt. 

  9. Veilige wijken met voldoende wijkagenten. Waar nodig is willen cameratoezicht op straat om op te kunnen treden tegen geweld, overlast of vandalisme. We moedigen jullie aan om zelf actief te zijn in de buurt, bijvoorbeeld door Whatsapp buurtpreventie!  

  10. Bruisende binnenstad en winkelcentra. CDA Zwolle ziet graag veel verschillende winkels in de binnenstad. We willen dat leegstaande winkels of kantoren gebruikt worden om startende en kleine (lokale) ondernemers te huisvesten. Een deel van de leegstaande panden kunnen we ombouwen tot woningen.  

Meer weten? Bekijk ons verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.