28 februari 2022

CDA lanceert manifest: 'Onze ouderen tellen mee!'

CDA Zwolle staat voor een gemeente waarin we veel aandacht hebben voor ouderen. Ouderen zijn mede-grondleggers van onze samenleving en vechters voor de normen en waarden die voor ons dierbaar zijn. Onze ouderen tellen mee! Daarom zetten we in ons manifest 'Onze ouderen tellen mee' onze plannen op een rij.

We zien dat ouderen te maken hebben met eenzaamheid, bijvoorbeeld doordat ze minder mobiel zijn of hun partner verliezen. Daarnaast zien we dat ouderen te maken hebben met het verlies van waardigheid, doordat ze bijvoorbeeld niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. De gemeente heeft op grond van de WMO de plicht om alle inwoners en ouderen in het bijzonder te ondersteunen. We hebben ook als gemeente invloed op de kwaliteit van leven van onze ouderen. Als er zorg en ondersteuning nodig is, dan moet dit goed bereikbaar en beschikbaar zijn. Het CDA Zwolle wil bouwen aan een
gemeente waarin ouderen mee tellen en waardig oud kunnen worden.

CDA Zwolle wil daarom...

 1. Goede en voldoende huisvesting voor ouderen
  Er moeten de komende jaren ingezet op goede huisvesting die past bij de woonwensen van ouderen. Denk hierbij aan gelijkvloerse woningen, dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer. Deze woningen moeten uiteraard betaalbaar zijn.

 2. Eenzaamheid tegengaan.
  Sommige ouderen voelen zich eenzaam. We moeten daarom aan de slag voor meer laagdrempelige ontmoetingsplekken, zoals wijkcentra of (sport)verenigingen waar men elkaar en andere leeftijdsgroepen kan ontmoeten. Daar kunnen bijvoorbeeld activiteiten gericht op bijvoorbeeld bewegen, cultuur, eten en zingeving georganiseerd worden. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente in deze wijkcentra beschikbaar is voor vragen over bijvoorbeeld de WMO, het aanvragen van voorzieningen of inkomensondersteuning. Tot slot kunnen de wijkteams een rol spelen bij het in kaart brengen van eenzame ouderen.

 3. Vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties die zich inzetten voor ouderen ondersteunen
  We willen hen helpen met faciliteiten en waar nodig financieel ondersteunen. Het werkterrein van die organisaties kan variëren van bezoekwerk, boodschappen doen, hulp bij het voeren van de administratie, activiteiten aanbieden, tot transport naar arts, ziekenhuis of zelfs familie. We hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor een respijthuis of logeerhuis. Zodat wanneer de mantelzorger het even nodig heeft, er een gastvrije en fijne plek is voor de zorgbehoevende.

 4. Aandacht voor de financiële situaties van ouderen
  Steeds meer ouderen hebben te maken met financiële problemen, bijvoorbeeld omdat het pensioen al jaren niet meer geïndexeerd is of als de partner wegvalt. We willen meer aandacht voor en begeleiding van ouderen die in financiële moeilijkheden verkeren. Geldzorgen hebben direct invloed op de vitaliteit en gezondheid van ouderen. Daarnaast wil het CDA een Stadspas invoeren. Zo wordt het voor ouderen met een kleine beurs iets makkelijker wordt om deel te nemen aan activiteiten die ze nu niet kunnen betalen.

 5. Organisaties actief ondersteunen om dementievriendelijk te worden.
  Zo wordt het voor inwoners met dementie mogelijk langer actief betrokken te blijven bij de samenleving.

 6. Aandacht voor mobiliteit en toegankelijke openbare ruimte
  Mobiliteit kunnen behouden is erg belangrijk als je ouder wordt. Bij het inrichten van openbare ruimten moet er rekening gehouden worden met ruimte voor bijvoorbeeld mindervaliden. Daarnaast willen we dat openbaar vervoer bereikbaar is. Het CDA wil bijvoorbeeld een bus over de ringweg die wijken met elkaar verbindt.

 7. Voorlichting aan ouderen over (digitale) oplichting
  Criminelen hebben het vaker voorzien op ouderen als het gaat over oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op het gevoel van veiligheid. We willen meer voorlichting voor ouderen zodat we oplichting kunnen voorkomen.

 8. Inzetten op vitaliteit en gezondheid
  Zo lang mogelijk vitaal en gezond blijven als je ouder wordt, dat willen we allemaal. Inzet op een gezonde leefstijl en voorlichting over gezonde voeding vinden wij belangrijk. Hierbij horen ook veilige fiets- en wandelpaden en een schone leefomgeving vinden wij belangrijk. Een vitaal en gezond Zwolle, daar gaan wij graag voor!

Wat mogen ouderen van CDA Zwolle verwachten?

 • De komende jaren willen we graag regelmatig overleg voeren met ouderenorganisaties over de actuele vraagstukken. We staan open voor gevraagde en ongevraagde adviezen.
 • Vanuit de CDA-fractie stellen we één contactpersoon aan die beschikbaar is voor overleg en vragen.
 • We verwachten van de gemeente dat ze tenminste tweemaal per jaar eveneens overleg voert met de ouderenorganisaties over het seniorenbeleid.
 • We volgen de gemeente kritisch over beleid wat ouderen betreft. Daarbij zal het CDA vooral kijken naar de snelheid van procedures, naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie, de kwaliteit van besluitvorming en de communicatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.