16 oktober 2023

CDA, D66 en CU stellen vragen over tekort aan plekken in de maatschappelijke zorg

‘Eerst een thuis’ was de prangende oproep van staatsecretaris Van Ooijen naar aanleiding van de Wereld Daklozendag. Gemeenten moeten het als een woonprobleem zien in plaats van een zorgprobleem. We moeten steviger inzetten om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. In de gemeente Zwolle doen we al veel, zowel in de preventie als in de opvang, maar toch ontvangen onze fracties verschillende signalen die steeds luider klinken: de maatschappelijke opvang in Zwolle zit vol én het aantal mensen op straat neemt toe.

Je ziet het pas, als je het doorhebt. In het debat vorige maand hebben we ook aandacht gevraagd voor een nieuwe wijze van tellen van mensen om goed in beeld te krijgen om hoeveel mensen het nou precies gaat in Zwolle. Ondanks dat we nu nog niet op deze manier tellen, weten we wel één ding: er zijn genoeg mensen zonder goede huisvesting. Daarom moeten we nu eerst zorgen voor meer plekken. We zijn ons ervan bewust dat er geen makkelijke oplossing op de plank ligt, maar dat neemt niet weg dat we moeten doen wat we kunnen doen.

Daarom stellen het CDA, D66 en CU de volgende mondelinge vragen:

  1. In hoeverre is de gemeente Zwolle in gesprek met de maatschappelijke opvang ‘De Herberg’ maar ook ‘Het Logeerhuis’ en ‘Take-off’ over het tekort aan plekken?
  2. In hoeverre is er in beeld welke mensen nu geen noodzakelijke hulp kunnen krijgen? Uit nieuwe cijfers uit Noordoost-Brabant bleek namelijk een kwart van de getelde mensen onder de 18 jaar te zijn. Hebben we in Zwolle in beeld om hoeveel kinderen het gaat?
  3. Is het college actief aan de slag met eventuele oplossingen op de korte termijn om opvangplekken te realiseren?  
  4. Er bestaan ook initiatieven waarbij Zwollenaren iets kunnen betekenen voor daklozen, zoals het initiatief Onder de Panne. Op welke manier geeft de gemeente Zwolle daar bekendheid aan en zijn er nog andere dingen die Zwollenaren kunnen doen?
  5. We weten dat de gemeente Zwolle overweegt om naar aanleiding van de resultaten in Noord-Brabant onderzoekt om met de ETHOS-telling aan de slag te gaan. Wat is daarvan de stand van zaken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.