30 oktober 2023

CDA: Er blijft werk aan de winkel bij het voorstel over de stadspas

‘De U-pas uit Utrecht, de Ooievaarspas uit Den Haag, de Stadjerspas uit Groningen. Of de Dordtpas uit Dordrecht, GelrePas uit Arnhem. Ik kan wel even doorgaan, want er zijn tallozen gemeenten met een stadspas, sommige met een originele naam en anderen gewoon onder de naam 'stadspas’. Onderzoek wijst uit dat in ieder geval 49 gemeenten een stadspas hebben. En een rondje rondbellen naar zustergemeenten laat zien dat de gemeenten veelal kiezen voor de pas uit scenario A, verderop scenario 1 genoemd, oftewel als klassieke kortingspas, tegoedpas (zoals in Amsterdam, waar er bijvoorbeeld kindbudget op staat) of een combinatie daarvan voor minima. Oftewel een pas als participatiemiddel, dat écht de mensen met een kleine beurs kan ondersteunen. En dat is het scenario dat wij als CDA de afgelopen jaren voor ogen hebben gehad en wat in ons achterhoofd zat bij het ontwikkelen van het coalitieakkoord.

Voor ons ligt dan nu ook een opinienota met drie keuzes. En voorzitter, het moet mijn fractie toch wel van het hart dat we toch na het debat van 2022 teleurgesteld zijn met de inhoud van de nota. Ons wordt gevraagd een keuze te maken tussen scenario A, B en C (zie leeswijzer), maar is dit eigenlijk wel een keuze? Wat ons betreft niet en sluit het één het ander niet uit. Want scenario B, het versimpelen van de regelingen, dat moet hoe dan ook gebeuren. Sterker nog, dat had al gebeurd moeten zijn. En deze ontwikkeling kan wat ons betreft náást het ontwikkelen van scenario A, de stadspas als kortingspas, bestaan. 

Dan verder over het scenario A: de stadspas als fysieke kortingspas. We missen informatie. Zo missen we in dit voorstel de optie om in Zwolle het als tegoedpas ipv kortingspas in te zetten. We missen ook de koppeling naar het bedrijfsleven, dat een belangrijke rol speelt in het succes van de stadspas. Maar dat is niet het enige, want we missen ook de onderbouwing van de kosten. Uit ons eigen onderzoek lijken de uitvoeringskosten lager te kunnen en is de genoemde 4 FTE echt heel hoog in vergelijking met andere gemeenten. En voorzitter, we missen ook de doorrekening of op z’n minst een doorkijkje naar wat het zou kunnen opleveren. Want misschien - als we scenario B goed uitvoeren - levert het wel voordelen (besparingen) op in de ambtelijke capaciteit? En als het bijdraagt aan meer participatie, daarmee meer kansengelijkheid, mag het dan misschien wat kosten? We zouden dat graag nader uitgezocht willen zien, want we kunnen dat op basis van deze nota echt niet goed inschatten.

Tot slot over scenario C - een brede stadspas voor alle Zwollenaren. Ik neem als voorbeeld Rotterdam, waarbij alle inwoners kunnen betalen om gebruik te kunnen maken van de stadspas. Ik heb inmiddels begrepen dat er daar zelfs winst gemaakt wordt op de pas (een positieve businesscase). Dan is de financiering een heel ander verhaal en kun je de kosten voor de lage inkomens tegemoetkomen. Als je dat hoort, kunnen de tegenargumenten misschien zelfs van tafel en gaat dat óók nog stigmatisering tegen, een belangrijk argument van de participatie-, jongeren- en ouderenraad.’

Concluderend voorzitter, voor ons is het verhaal stadspas niet af. We vinden de stadspas nog steeds belangrijk om als middel op tafel te hebben. Het versimpelen moet sowieso gebeuren, maar we zouden ook graag een betere uitwerking zien van de pas als combinatie kortings-tegegoedpas, met doorkijkje naar een brede Zwolse pas. Pas dan kunnen wij als echt kiezen.'

Door: Laura van de Giessen, debatbijdrage pp 30 oktober 2023.

Leeswijzer Scenario's:

  • Scenario A: De stadspas als klassieke kortingspas als minima
  • Scenario B: Vereenvoudigen van de toegagng tot minimaregelingen.
  • Scenario C: Brede inwonerspas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.