26 februari 2024

CDA: Er liggen waardevolle natuurgebieden in de zoekgebieden voor windenergie Zwolle

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben op 16 januari 2024 het ontwerp van de wijziging  van de Omgevingsverordening inzake de instructieregel Windenergie 2024 en het provinciaal programma vastgesteld. In de bij dit ontwerp behorende Energiepotentiekaart worden de kansrijke zoekgebieden voor windenergie getoond, waaronder een aantal in Zwolle. Het betreft een zoekgebied in Stadsbroek, in de Ijssel voor Harculo, bij Windesheim , bij Vechtpoort en bij Wythmen. Het ontwerp ligt tot 28 februari 2024 ter inzage en in die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het CDA is van mening dat in deze gebieden waardevolle natuurgebieden liggen en stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met de vast te stellen zoekzone ’s windenergie?
  2. Heeft of overweegt het college hiertegen een zienswijze in te dienen? Indien nee, waarom niet?
  3. Wat zijn de consequenties van vastgestelde zoekzone’s voor de realisatie van windmolens in die gebieden?
  4. Wat zijn de consequenties van deze zoekzone’s voor de realisatie van woningbouw in bijvoorbeeld Harculo?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.