20 november 2023

CDA: Geen alternatief nieuwjaarsviering betekent geen vuurwerkverbod

Voor ons ligt vandaag de uitwerking voor van de motie ´Zwolle vuurwerkvrij´. Een motie die mede door het CDA mede is ingediend en grote steun vanuit de raad mocht ontvangen. Wij zijn dan ook blij dat er nu een uitwerking voor ons ligt waarmee we verder kunnen en uiteindelijk toe kunnen groeien naar die vuurwerkvrije generatie. Aan de raad wordt nu gevraagd een uitspraak te doen over een opinienota met daarin verschillende scenario’s. Als raad hebben we eerder gevraagd om diverse scenario’s uit te werken en het is prettig om dit op deze manier nu te behandelen. Echter verbaast de inhoud van de verschillende scenario’s ons wel. De aangenomen motie voorziet in een duidelijke richting en het verbaast ons dat er nu scenario’s worden uitgewerkt die de strekking van de motie niet volgen. Het enige passende scenario bij de motie is nummer 2, en daarvan hadden we juist gehoopt meer uitgewerkte opties te zien, des te meer omdat wij ondertussen bijna een jaar verder zijn na het indienen van de motie.

Dan, over de inhoud. Zoals ik al eerder verwees naar de motie, geeft deze motie ook een duidelijke richting aan waarmee het CDA verder wil. Het CDA wil naar toewerken naar een nieuwe traditie. Een traditie waarbij het saamhorigheidsgevoel en het samen vieren van het nieuwe jaar voorop staat. Dit is altijd belangrijk geweest bij de nieuwjaarsviering en dit mooie feest willen we dan ook in stand houden. Maar wel op een nieuwe manier. Een nieuwe manier die beter is voor mens en milieu, maar wel dezelfde waarden met zich meedraagt zoals ik hiervoor ook al heb genoemd. En best college, als we dat voor elkaar willen krijgen voor het jaar 2024-2025 mogen we ondertussen wel haast gaan maken.

Voor het CDA is het enige passende scenario bij de motie scenario twee. Als we onze inwoners vragen om een nieuwe invulling van de nieuwjaarsviering te omarmen, vindt het CDA dat de gemeente daarvoor een volwaardig alternatief moet aanbieden aan onze inwoners. Een alternatief dat de recht doet aan de traditie van de nieuwjaarsovergang en die daarmee ook de gezochte cultuurverandering in gang kan gaan zetten.

Het CDA wil het college dan ook oproepen om zo snel mogelijk te starten met het participatieproces voor de nieuwjaar overgang 2024-2025 en de uitkomsten hiervoor uiterlijk in Q2 2024 aan de raad voor te leggen. Als dit op een later tijdstip zal zijn, is het CDA bang dat we niet op tijd zijn om de uitkomsten van het participatietraject uit te werken. En dat betekent dat we geen alternatieve invulling zullen hebben bij de volgende nieuwjaarsovergang. Echter, als we nu beginnen, dan is het nog haalbaar om voor het volgende jaar een alternatieve invulling te realiseren.

Conform de afspraken in het coalitieakkoord, en ook volgens onze eigen waarden, is het voor het CDA belangrijk dat we niks weg gaan halen, voordat een alternatief aangeboden wordt. En dat geldt ook voor de nieuwjaarsviering. Als we onze inwoners vragen om nieuwjaar op een nieuwe manier te vieren, vinden wij ook dat de gemeente de zaken op tijd op orde moet hebben. Voor het CDA betekent dit concreet: geen alternatief = geen vuurwerkverbod.

Bij de verdere invulling van scenario twee zien wij dat het college een toevoeging heeft gedaan in de vorm van het stimuleren van bewonersinitiatieven. Als CDA kunnen wij dit ondersteunen. Wij zien dat de traditie van de nieuwjaarsviering vaak wijkgericht is en zien dan ook veel kansen in deze nieuwe aanvulling waarbij het stimuleren van eigen initiatieven van onze inwoners het uitgangspunt is. Want het samen zijn en het samen vieren van het nieuwe jaar. Dat is waar het allemaal om draait, en dat is ook wat we moeten blijven koesteren bij de nieuwe invulling van de nieuwjaarsviering.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.