09 september 2022

CDA: Help verenigingen met de energierekening

Energiearmoede bij huishoudens neemt toe door de sterk stijgende gas- en energieprijzen. Ook voor (sport)verenigingen leiden stijgende kosten voor energie tot zorgen. Het CDA stelt daarom vragen aan het college om verenigingen te ondersteunen in deze situatie.

De energieprijzen leiden tot stijgende kosten voor clubs en verenigingen die noodgedwongen maatregelen moeten nemen om de douches, verlichting en verwarming te kunnen blijven betalen, waar leden de dupe van kunnen zijn. Een oplossing is om verder te verduurzamen of meer samen te werken met andere verenigingen of clubs. Er zijn er mogelijkheden om kosten te drukken door bijvoorbeeld energiecoaches in te zetten om clubs te helpen verduurzamen of samenwerking met andere verenigingen op te zoeken om samen energie in te kopen. Echter, uiteindelijk kan (fors) hogere contributie voor leden of het uitvallen van activiteiten een onvermijdelijk gevolg zijn. Deze organisaties, die erg afhankelijk zijn van vrijwilligers, hebben daarnaast nog te maken met de gevolgen van Covid-19, waar het CDA eerder aandacht voor heeft gevraagd. Het CDA vindt toegankelijkheid van sportclubs en andere verenigingen, zoals op het gebied van cultuur en scouting, van belang en maakt zich dan ook zorgen of deze toegankelijkheid in stand kan blijven.

Het CDA heeft de volgende vragen aan het college gesteld.

 1. Zijn er verenigingen in Zwolle bekend die nu al niet rond kunnen komen in verband met hoge energieprijzen?
  1. Zo ja, hoeveel verenigingen precies?
 2. Zijn er signalen bij gemeente Zwolle bekend van sportclubs of andere verenigingen in Zwolle die de komende maanden mogelijk geconfronteerd worden met een grote stijging van energiekosten?
  1. Zo ja, van hoeveel verenigingen komen deze signalen?
  2. Zo ja, is al bekend of leden hier gevolgen van gaan merken, bijvoorbeeld in contributie?
 3. Ziet de gemeente mogelijkheden om sportclubs en verenigingen te ondersteunen, wanneer zij worden geconfronteerd met fors hogere energieprijzen?
 4. Wordt er vanuit de gemeente verduurzaming bij (sport)verenigingen gestimuleerd?
  1. Zo ja, hoe ziet dit er concreet uit?
  2. Kunnen hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld van bijvoorbeeld de ontvangen provinciale subsidie via actiepakket energieweerbaarheid?
 5. Volgens het Energiearmoedeplan worden wijkinitiatieven en vrijwilligersorganisaties getraind om kwetsbare huishoudens te kunnen helpen in het kiezen van een voordelig energiecontract. Is er ruimte om naast kwetsbare huishoudens ook (sport)verenigingen te helpen?
  1. Zo ja, wil het college zich hiervoor inzetten, zodat deze ruimte benut kan worden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.