11 maart 2024

Blij met plannen voor groener stadshart, maar waar moet het verkeer nu langs?

Vandaag spreken we in deze zaal over de toekomst van de Zwolse singelzone. We spreken over toekomst van een gebied waar veel historie te vinden is, die voor Zwolle altijd belangrijk is geweest en over een gebied met grote uitdagingen. Het CDA is dan ook verheugd dat we hier vandaag met elkaar kunnen zorgen dan de Zwolse singel ook in de toekomst relevant blijft. De langverwachte investeringen van vele miljoenen staan eindelijk voor de deur. Met dit college, deze raad en onze inwoners kunnen we nu samen een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de rijke historie van de singelzone. Bij het bestuderen van deze startnotie wil het CDA een aantal kaders meegeven voor de verdere uitwerking, en zien wij nog een aantal zaken waar wij ons zorgen over maken.

Graag wil ik beginnen met de grote angel die volgens het CDA in dit plan, maar ook zeker in andere plannen, te vinden is. Zwolle staat voor een enorme uitdaging als het gaat om mobiliteit. Net als in andere ontwikkelingen, zien wij dat de wegen in de singel, dus rondom de binnenstad, afgeschaald gaan worden. De binnenring wordt straks een plek waar meer ruimte is voor fietsers, groen en Leisure. Het CDA kan zich hier natuurlijk in vinden, maar we maken ons ernstig zorgen hoe dit verkeer nu verder opgevangen gaat worden. Waar gaat het verkeer heen die normaal over deze binnenring gegaan zou zijn?  Waar is het onderzoek dat aantoont dat afschaling van deze binnenring en andere wegen ook daadwerkelijk mogelijk is, zonder dat we andere wegen laten dichtslibben? Het lijkt erop dat we bij veel projecten doen aan ‘mobiliteits-micro-management’ terwijl nu juist macro-management nodig is. We kijken naar de postzegel, maar vergeten dat we een brief aan het schrijven zijn.

Wanneer gaan we het mobiliteitsvraagstuk over de gehele breedte van de stad bekijken? In de aankomende jaren worden duizenden extra huizen gebouwd, en dat betekent nog meer verkeer. Als we straks de stukjes samenvoegen als een puzzel, past het dan allemaal? Of moeten we opnieuw beginnen? Zoals het CDA al vaker heeft gezegd is nodig om deze groei niet uit het oog te verliezen. Wanneer we iets afschalen, moet dit wel elders opgevangen kunnen worden, mogelijk zelfs met een nieuwe buitenring in de toekomst.

Gelukkig biedt dit gebied, naast de enorme uitdagingen waar we voor staan, ook prachtige kansen om het stadshart mooier, groener en toegankelijker te maken. We lezen in deze startnotitie dat de singel ‘de verbinding tussen het stadshart en de omliggende wijken gaat zijn. Het CDA ziet daarom prachtige kansen om te zorgen dat dit gebied zo levendig mogelijk kan zijn. Deze kansen zien we onder andere in sporten. Wat het CDA betreft willen dit zoveel mogelijk stimuleren in dit gebied. Met sporttoestellen, beweegroutes of sporten op het water. Daarnaast zien we ook economische kansen in dit gebied. Zo worden er al evenementen georganiseerd en zou er ook in de toekomst wellicht plek kunnen zijn voor kleinschalige horeca. De singelzone ontleent zich bij uitstek voor dit soort activiteiten die het CDA dan ook van harte ondersteunt. Plekken creëren waar mensen samen kunnen komen in het groene hart van de binnenstad en waar onze inwoners samen kunnen recreëren. Zo maken we samen een bruisende singelzone.

Het CDA wil ook bij deze notitie benadrukken dat we deze ontwikkeling met veel vertrouwen tegemoetzien, maar scherp zullen zijn op de diverse zaken. We verwachten van het college een goed onderbouwde stad brede mobiliteitsvisie waarbij geldt dat we niks gaan weghalen voor het alternatief gereed is. Ook zullen we de centjes goed in de gaten houden, want het is voor het CDA ongelooflijk belangrijk dat we verantwoord omgaan met ons belastinggeld. Voor nu wensen we het college veel succes bij de verdere uitwerking en kijken uit naar de volgende stappen. Tot zover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.