26 februari 2024

CDA: Meer steun voor mkb en familiebedrijf is verdiend en broodnodig

“Samen bouwen aan een ondernemend Zwolle”

Elke dag werken vele tienduizenden mensen bij enkele duizenden MKB bedrijven in Zwolle. Voor een groot deel zijn het familiebedrijven. Samen zijn zij de basis waarop het Zwolse bedrijfsleven draait. Van een installatiebedrijf tot een groothandel, van accountant tot schoonmaakbedrijf, elke dag bouwen ondernemers aan het voortbestaan en de groei van hun bedrijf.  Veel van deze bedrijven zijn gehuisvest op bedrijventerreinen, waar een ondernemersclub of -vereniging actief is. Het CDA kiest er nadrukkelijk voor om – naast aandacht voor nieuwe bedrijven, starters en innovatie – ook de bestaande bedrijventerreinen aandacht te geven.

  1. We willen de organisatiekracht op bedrijventerreinen versterken door een impuls te geven aan de ondernemersclub en – vereniging die dat nodig heeft en waar nog geen parkmanager actief is.
  2. Het CDA wil ondernemers meer in staat stellen samen een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat op hun bedrijventerrein te realiseren door van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
  3. We willen dat de grote opgaven op bedrijventerreinen op het gebied van klimaat, groen, mobiliteit en vitaliteit collectief worden opgepakt. Dit kunnen individuele ondernemers niet dragen. Hiervoor zijn gemeentelijke, regionale, provinciale en (inter)nationale fondsen beschikbaar.
  4. We willen menskracht beschikbaar stellen om samen plannen te maken en aanvragen te doen om de uitdagingen van bedrijventerreinen ook echt op te pakken en ondernemers bij te staan.
  5. Als CDA Zwolle willen we de komende 4 jaar enkele dagen per week per bedrijventerrein menskracht beschikbaar stellen voor tactische ondersteuning bij ondernemersverenigingen. Het zou geweldig zijn dat zij, na die 4 jaar, een BIZ (bedrijfsinvesteringszone) hebben gerealiseerd.

Via verkiezingen en coalitieonderhandelingen hebben we wat het CDA betreft een mooie stap gezet, samen met de ChristenUnie, GroenLinks en D66. Daar zijn we als CDA ontzettend blij mee, na jaren minimaal investeren in het bestaande MKB en familiebedrijven,  ligt er nu een Masterplan. We willen graag enkele aanbevelingen doen om dit plan nog verder te versterken:

  1. Van ondernemersverenigingen horen we, analoog aan de oproep van het Natuurplatform, dat de koppelkansen en cofinancieringsmogelijkheden wel benoemd worden, maar dat besturen er dan zelf achteraan moeten. Vanuit dienstverlening, het hebben van korte lijnen en het snel bereiken van doelen, zou mooi zijn wanneer de gemeente nog meer naast ondernemers gaat staan en bijvoorbeeld de documenten invult.
  2. De groei van bedrijven gaat gepaard het vinden van ruimte. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat “We kijken of er op Marslanden meer ruimte is te creëren, bijvoorbeeld door meer de hoogte in te gaan”, we hadden in dit plan de aanzet richting een aanpassing van het omgevingsplan verwacht.
  3. Éen van de grootste zorgen van ondernemers is het hebben van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Een goed bereikbaar bedrijventerrein hoort daarbij. Het CDA mist in het plan de bredere bereikbaarheidsfocus richting A28, A50 en N35. We hebben waardering voor de inzet op OV en fiets, maar is onderzocht waar de regionale medewerkers van deze bedrijven vandaan komen en hoe realistisch dat dan is? 
  4. En last, but zeker nog least: Het CDA maakt zich echt hele grote zorgen over de netcongestie. Nu geeft pagina 10 van dit plan de suggestie dat door onderling optimaal uit te wisselen, de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk niet hoeft te worden uitgebreid en er leveringszekerheid is. 

We zijn er als CDA van overtuigd dat deze investering in MKB’er en familiebedrijven broodnodig is, zij verdienen elke dag ons respect. In goede en in moeilijke tijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.