06 februari 2023

CDA: Nog veel vragen over plannen voor stadshart

Voor ons ligt het uitvoeringsprogramma Ons Stadshart van Morgen. In dit uitvoeringsprogramma is een prachtig overzicht te vinden van alle omvangrijke programma’s die dit plan rijk is. Het stadshart gaat volledig op de schop, en de ambities voor de stad liggen hoog. Het CDA is van mening dat met de uitvoering van dit programma Zwolle een enorme impuls krijg, en wij als stad echt stappen vooruitzetten. De ambities passen bij Zwolle, en zijn nodig om onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Vandaag hebben wij het over de planning van werkzaamheden, dit roept bij onze fractie nog een hoop vragen op. 

Voor het CDA zijn er vier punten die duidelijk naar voren komen: het mobiliteitsvraagstuk, de planning van de mobiliteit, de volgorde van projecten en de Diezerstraat.

Allereerst het mobiliteitsvraagstuk. Onze fractie ziet dat in deze plannen veel parkeerplaatsen verdwijnen uit het centrum. Dit is een ambitie die wij delen, maar wij vinden het belangrijk dat er eerst wordt ingezet op de bouw van de parkeerhubs, zodat de bereikbaarheid van de stad niet in het geding komt. Op moment zien wij alleen de uitwerking voor Parkeerhub Oost terugkomen in de plannen, en zien wij geen concrete planning voor de overige parkeerhubs, die echt nodig zijn om deze bereikbaarheid zeker te stellen. Het CDA wil weten hoe het zit met de planning van andere uitgetekende parkeerhubs. Het CDA vindt dat we eerst de alternatieven uit moeten werken alvorens we de huidige plekken laten verdwijnen.

Daarnaast is ook de bereikbaarheid van de hubs voor ons nog een groot vraagstuk. Op moment dat er grote mobiliteitshubs worden gerealiseerd moet ook de bereikbaarheid van deze hubs niet uit het oog verloren worden. Zo zien we in andere plannen dat bijvoorbeeld wegen die naar een hub kunnen leiden weer versmald en vergroend kunnen gaan worden. We vragen ons af of er in de breedte van de hele stad nu gekeken wordt naar de bereikbaarheid van deze hubs, en of er rekening gehouden wordt met de parkeerbalans.

Dan de planning van de projecten in het algemeen. Wij zijn blij dat het college ervoor kiest om tempo te maken, maar hebben wel echt onze grote twijfels bij het realiteitsgehalte van deze plannen. We zien dat veel bouwprojecten op dit moment stilliggen vanwege stikstof, mensen- of materieeltekort. Wij vragen ons dan ook af of deze geschetste planning wel realistisch haalbaar is en waarop deze planning is gebaseerd. Zijn er bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met ontwikkelaars over de haalbaarheid van deze projecten? Ook zien wij dat veel projecten tegelijk plaats gaan vinden als we de planning mogen geloven. Het is nog goed om op te merken dat er nog meer projecten plaatsvinden in het stadshart, zoals het Fraterhuis. Onze fractie maakt zich daarbij zorgen over de bereikbaarheid en de leefbaarheid van binnenstadbewoners en ondernemers als al deze projecten tegelijk plaatsvinden

Als laatste punt dan de Diezerstraat. Wij zien dat de Diezerstraat pas erg laat meegenomen wordt in de uitvoeringagenda. Onze fractie, en veel ondernemersverenigingen die wij hebben gesproken zijn van mening dat juist deze Diezerstraat de belangrijkste ader is in het stadshart, en van groot belang is in de stad Zwolle. Hier zitten de ondernemers en komen de bezoekers voor naar de stad. En juist deze Diezerstraat is ook echt toe aan vernieuwing. Om nu pas over drie jaar te gaan beginnen met een visie en ontwerp is voor onze fractie te laat. Wij zien graag dat de Diezerstraat naar voren getrokken wordt in de planning en overwegen daarom een motie op dit punt.

Het plan wat op dit moment voor ons ligt is veelomvattend en complex. Het betreft te veel zaken om hier vandaag allemaal goed te kunnen bespreken. Zo is voor onze fractie de mobiliteitsstrategie nog echt wel een groot heikel punt in deze plannen. We vragen het ons dan ook af of we hier als raad niet beter nog verder over in debat moeten gaan alvorens dit plan bij de besluitvorming terecht komt.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.