21 februari 2023

CDA over prestatieafspraken: Bouw naast sociale huur ook goedkope koopwoningen

Elke 4 jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zwolle gezamenlijke prestatieafspraken. In 2023 worden deze prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2024-2027. De basis hiervoor is de gemeentelijke Woonvisie ‘Ruimte voor Wonen’ 2017-2027. De prestatieafspraken vormen een belangrijk middel om uitvoering te geven aan de Woonvisie. Aan de raad is gevraagd input te leveren aan het college voorafgaand aan de onderhandelingen. Hierbij heeft het college een voorstel gedaan wat prioriteiten zijn tijdens de onderhandelingen. Nicolet heeft het vcollege input geleverd wat volgens het CDA de prioriteiten zijn tijdens de onderhandelingen en wil daarbij ook dat minstends 10% goedkope koopwoningen gebouwd worden. Lees hieronder Nicolets bijdrage.

De situatie op de woningmarkt is zorgelijk en blijft zorgelijk als we hier de komende jaren niet volop op inzetten. De woningmarkt is zeker niet af. Niet voor niets was het thema van het CDA bij de laatste verkiezingen bouwen, bouwen, bouwen. Niet voor niets vraagt minister de Jonge in de nieuwe woningwet aandacht voor meer sociale woningbouw omdat door krapte de prijzen onvoorstelbaar opgelopen zijn. Vanuit deze achtergrond heeft het CDA gekeken naar de aandachtspunten die we de gemeente mee willen geven bij het maken van prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Naast de gemeentelijke woonvisie is voor het CDA ook het coalitieakkoord uitgangspunt voor de opgaven van de komende jaren. 

Voor het CDA heeft het versnellen van de nieuwbouw de hoogste prioriteit. Het is sociaal van groot belang dat mensen kunnen starten (of doorgaan) met hun eigen leven en niet onnodig lang bij ouders moeten blijven wonen of in ongezonde thuissituaties blijven hangen, bijvoorbeeld bij echtscheiding. Investeren in leefbaarheid komt voor ons op de tweede plaats. Daar valt voor ons ook investeren in maatschappelijk vastgoed onder, zodat maatschappelijke organisaties tegen een betaalbare huur in de wijk aanwezig kunnen blijven.Investeren in duurzaamheid is van groot belang en komt voor het CDA daarom direct na bouwen en leefbaarheid. Duurzaam gebouwde woningen verlagen de woonlasten voor bewoners maar ook voor de overheid in zijn algemeenheid omdat extra financiële ondersteuning ter voorkoming van energiearmoede voorkomen wordt.Huisvesten van spoedzoekers door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting is belangrijk, maar in de ranking staat het voor het CDA op plaats 4. Op dit moment wordt het onderwerp goed opgepakt en complimenten daarvoor aan de wethouder. Als we de eerste 3 punten goed uitvoeren zijn tijdelijke oplossingen steeds minder noodzakelijk.Het realiseren van woningen met zorg staat voor het CDA in de prioritering de 5de plaats. Zorgen voor betaalbaarheid heeft voor het CDA in de prestatieafspraken de laagste prioriteit omdat het hier over sociale woningbouw gaat en de betaalbaarheid daarmee gegarandeerd is.

Niet in de gemeentelijke prioritering opgenomen, maar voor het CDA wel belangrijk is het feit dat er niet alleen gebouwd wordt voor sociale huur, maar ook tenminste  10% goedkope koop wordt gerealiseerd zodat ook mensen met een lager inkomen een wooncarrière kunnen opbouwen.Een ander aandachtspunt dat wij graag toevoegen is het onderzoeken van de mogelijkheden voor corporaties om wooncomplexen over te kopen van pensioenfondsen en andere  particuliere beleggers nu hun rendementen door de gestegen rente onder druk staan. Deze complexen kunnen dan door verloop worden omgezet naar sociale huur.Tenslotte sluit het CDA zich aan bij de opmerkingen van de heer Bosch van Travers om op pagina 7 nadrukkelijk ook “partners uit het sociaal domein” toe te voegen als samenwerkingspartner.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.