14 februari 2024

CDA: PTSS moet erkend worden als beroepsziekte bij de brandweer

De brandweer heeft geen zicht op het aantal brandweerlieden met een trauma, opgelopen door werkzaamheden. Dit is gebleken uit onderzoek van Zembla. Deze trauma’s worden vooral veroorzaakt door het uitvoeren van reanimaties. De brandweer is vaak als eerste aanwezig bij een ongeval en voeren daarom de meeste reanimaties uit. Hierdoor is het goed mogelijk dat veel brandweerlieden te maken hebben met PTSS (posttraumatische stressstoornis). Toch lijkt het volgens officiële cijfers slechts om een handvol brandweerlieden te gaan. Dit strookt niet met de cijfers uit internationale onderzoeken, waarbij in dit soort beroepsgroepen zo’n 7 procent te kampen heeft met PTSS (1500 brandweerlieden).

PTSS is nog geen erkende beroepsziekte bij de brandweer. Hierdoor blijft het probleem verborgen en moeten medewerkers zelf op zoek naar psychologische hulp. Ook komen hierdoor brandweerlieden in geldproblemen, omdat ze gekort worden op hun salaris. Bij de politie en defensie wordt het wel erkend als beroepsziekte.

De werkgever van de brandweer is de veiligheidsregio. In Nederland hebben we 25 veiligheidsregio’s. Elke veiligheidsregio is onafhankelijk en heeft zijn eigen beleid. In 2015 is er al gesproken over het erkennen van PTSS als beroepsziekte. Hier is echter weinig van terecht gekomen. De directeuren van twee veiligheidsregio's erkennen dat die nazorg de afgelopen jaren tekortschoot. Ze roepen alle veiligheidsregio's op PTSS te erkennen als beroepsziekte bij brandweerlieden.

Na 2015 is er wel een steunpunt gekomen, waar de brandweer terecht kan. Toen echter de landelijke subsidie stop gezet is, zijn nog maar 3 veiligheidsregio’s aangesloten bij het steunpunt. Brandweerlieden uit de overige regio’s kunnen daarom niet meer terecht bij het steunpunt.

Het CDA Zwolle heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Kan het college aangeven of er cijfers zijn van (oud) brandweerpersoneel in de Veiligheidsregio IJsselland betreffende PTSS? Zo niet, wil het college zich inzetten hier onderzoek naar te doen en de cijfers vanaf 1 januari 2024 bij te gaan houden?
  2. Kan het college aangeven hoe de Veiligheidsregio Zwolle omgaat met getraumatiseerde medewerkers? Vindt zij dit voldoende?
  3. Is de Veiligheidsregio IJsselland aangesloten bij het landelijke steunpunt PTSS voor o.a. militairen en politie? En zo niet, is het college bereid zich in te zetten voor aansluiting?
  4. Is het college met het CDA van mening dat, net als bij politie en defensie, PTSS erkend moet worden als beroepsziekte bij de brandweer? Zo ja, hoe gaat zij zich hier voor inspannen (bijvoorbeeld richting het volgende Veiligheidsberaad)? Zo nee, waarom niet?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.