12 september 2022

CDA roept in debat op tot behulpzaamheid: Draag zorg voor elkaar

Vanavond staat de fractie van het CDA in het themadebat over het sociale domein stil bij de problemen die vandaag in Zwolle spelen; de energiecrisis, inflatie, personeelstekorten en verslaving. Het CDA roept op tot behulpzaamheid en vraagt het college en inwoners om zorg voor elkaar te dragen. Lees hier de bijdrage van het CDA in dit debat.

Goed zorgen voor elkaar en voor de Zwollenaar. Dat is wat terugzien in de stukken die we vanavond bespreken. En dat is wat het CDA belangrijk vindt, juist in deze tijden waarin we crisis na crisis moeten incasseren. Een energiecrisis, inflatie, een oorlog in Oekraïne, personeelstekorten en vergrijzing: het is geen makkelijke tijd. Om in deze tijd met al het negatieve nieuws toch te beginnen met een positieve noot: We zijn blij dat er in Zwolle meer menstruatiekastjes te vinden zijn om menstruatie armoede tegen te gaan. En het is ook goed om te lezen dat de kwaliteit van de kinderopvang in Zwolle goed is. 

Toch heeft het CDA zorgen. Een toenemende groep Zwollenaren heeft het financieel moeilijk. Over een deel van deze groep lezen we in de Minima Effect Rapportage. Het is goed om te lezen dat bijna alle onderzochte huishoudens op het moment van het onderzoekvrijwel alle noodzakelijke uitgaven kon doen. Maar voorzitter, in die zin zit ook direct onze zorg. Zou het college kunnen reflecteren op hoe de stukken zich verhouden tot de hedendaagse ontwikkelingen?

Deze MER zette onze fractie aan het denken, want in deze tijd heeft niet alleen deze groep het zwaar. Misschien is het nog wel zwaarder voor de groep die net buiten de regelingen valt. Want, zoals gisteren in de krant, stond: 'veel huishoudens gaan een zware herfst tegemoet vanwege stijgende prijzen'. Naast huishoudens met lagere inkomens, waar al enkele maatregelen voor genomen zijn en nog meer aankomen als we de gelekte plannen van het kabinet voor Prinsjesdag mogen geloven, zijn het ook juist de middeninkomens die er op achteruit zullen gaan. Daarom heeft het CDA de volgende vragen aan de wethouder: is deze groep in Zwolle in beeld? En aan welke knoppen kan het college draaien om deze groep te ondersteunen? Wat het CDA betreft zijn er al kleine stappen we als gemeente kunnen zetten. Wij denken bijvoorbeeld aan het ondersteunen van sportverenigingen of cultuurinstellingen, zodat zij hogere kosten (door bijvoorbeeld een stijgende energierekening) niet hoeven door te rekenen aan leden. Zo houden we dit soort dingen betaalbaar voor de Zwollenaar. We horen graag van het college of ze bereid staan om met dit soort oplossingen aan de slag te gaan.

Zorg voor elkaar, dat betekent ook zorgen voor inwoners die kwetsbaar zijn voor verslavingen. Dat was dan ook de reden dat wij samen met de ChristenUnie vragen gesteld hebben over de toename in de gokreclames online in de openbare ruimte. Voorzitter, het is goed om te lezen dat het college bekend is met de signalen. Het CDA ziet uit naar een landelijke oplossing maar zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Een online verbod is wat ons betreft een mooie eerste stap maar mocht blijken dat landelijke wetgeving over deze 6 reclames in de openbare ruimten achterblijft, moeten we wat het CDA betreft toch lokale maatregelen nemen. We houden voor nu dus een vinger aan de pols.

We gaan van crisis naar crisis, zoals ik al aan het begin van deze woordvoering al benoemde. Dat zien we ook terug in het stuk over de huishoudelijke hulp bij de WMO, waar we de gevolgen van personeelstekorten en de toenemende vergrijzing zien. Een probleem wat in meer gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht, Ede en Assen) ook speelt. Natuurlijk tovert niemand zomaar personeel uit zijn hoge hoed maar wellicht zijn er toch andere gemeenten die met goede oplossingen komen. Onze fractie ontvangt daarnaast signalen over dat de personeelstekorten in de kinderopvang ook steeds groter worden. Door de tekorten van het personeel kan de kwaliteit van de opvang in gevaar komen. Is het college bekend met deze signalen? Kan het college aangeven hoe ze hierop anticiperen?

Tot slot. Laten als college én als inwoners zorgdragen voor elkaar. Door verenigingen te ondersteunen, door - wanneer je dat kunt - boodschappen in de kratten te doen voor de voedselbank en door mantelzorgers die door de tekorten in bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp extra veel doen te waarderen. Door onze aankopen in Zwolle te doen om de lokale ondernemer te ondersteunen. Alle kleine beetjes helpen om de komende maanden met elkaar dragelijker te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.