31 maart 2023

CDA stelt vragen over de zorgen van kringloopwinkels om de nieuwe registratieplicht

Binnenkort wordt in de tweede kamer een wet behandeld die handelaren en verkopers moet verplichten om hun gebruikte goederen te registreren. Voor kringloopwinkels is dat erg vervelend aangezien zij daar niet het personeel voor hebben. Het CDA stelt de vraag aan het college om deze kringloopwinkels te ontlasten door niet te handhaven.

Kringloopwinkels in Overijssel maken zich zorgen om de registratieplicht1 . Door de invoering van het Digitaal Opkopers Register zijn kringloopwinkels nu verplicht om (bijna) alle binnengekomen spullen te registreren. De wet is ingevoerd om heling en witwassen tegen te gaan, maar kringloopwinkels zetten hier vraagtekens bij. Ze vragen zich af waarom dit ook voor hen zou moeten gelden: mensen doneren spullen gratis aan kringloopwinkels, dus van witwassen of heling kan geen sprake zijn. Bovendien verwerken kringloopwinkels jaarlijks zoveel spullen, dat het praktisch onmogelijk is om aan de registratieplicht te voldoen. Het rijk heeft inmiddels toegezegd dat ze de wet gaan aanpassen, maar het duurt vermoedelijk nog een jaar voordat dit gewijzigd is.

De Zwolse kringloopwinkels leveren een belangrijke bijdrage in de circulaire economie, doordat ‘afgedankte’ spullen worden verzameld en als tweedehands spullen verkocht kunnen worden. Daarnaast fungeren kringloopwinkels als plekken waar mensen werkervaring op kunnen doen en zijn kringloopwinkels voor mensen met een kleine beurs belangrijk vanwege het aanbod van betaalbare spullen. Een aantal gemeenten heeft daarom besloten om niet te handhaven, totdat de wet gewijzigd is.

Het CDA vindt de registratieplicht niet werkbaar voor kringloopwinkels en heeft daarom de volgende vragen voor het college:

  1. Is het college het met het CDA eens dat de registratieplicht van ingekomen goederen voor kringloopwinkels niet werkbaar is? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om toe te zeggen dat zij bij Zwolse kringloopwinkels niet zullen handhaven op het niet-registreren van de goederen in het digitale opkoopregister totdat de wet gewijzigd is? Zo nee, waarom niet?

 

1: https://www.rtvoost.nl/nieuws/2210771/kringloopwinkels-in-het-nauw-als-wij-spullen-moeten-registreren-kunnen-we-wel-opdoeken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.