23 januari 2023

CDA stelt vragen over kap eiken aan de Oude Mars

De afgelopen weken zijn door de gemeente honderden gezonde eiken gekapt in de wijk Oude Mars. Het kappen van deze bomen zorgt voor veel verbaasde gezichten onder inwoners en zodoende ook bij het CDA. De desbetreffende bomen zijn zelfs nog met veel feest en belangstelling geplant op de Nationale Boomfeestdag 2010, slechts een krappe 13 jaar geleden.

Het CDA vindt groen belangrijk en ziet graag een gemeente waarin zorgvuldig wordt omgegaan met onze mooie natuur. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke en goed overwogen afwegingen worden gemaakt als het gaat om het planten, onderhouden of kappen van bomen. Ook in 2018 heeft onze fractie hier al aandacht voor gevraagd inzake de essentakkensterfte.


Inzake het kappen van de bomen op de oude mars heeft het CDA de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het kappen van deze bomen aan de Oude Mars?
  2. Waarom is destijds (2010) gekozen voor het planten van deze bomen op deze locatie?
  3. Is er bij de keuze van deze locatie goed vooruitgekeken of deze bomen lang genoeg zouden kunnen blijven staan? Hoe is dit bepaald?
  4. Is er bij het planten van de bomen in 2010 rekening gehouden met toekomstige bebouwing op deze locatie?
  5. Waarom zijn deze bomen in de afgelopen weken gekapt?
  6. Worden deze bomen herplant? Zoniet, waarom niet? Zoja, waar gaat dit gebeuren, waarom heeft de gemeente deze locatie gekozen en wordt er nu wel goed vooruit gekeken?
  7. Wanneer kiest de gemeente nu wel voor het herplanten van bomen, en wanneer niet? Wat is de richtlijn hiervoor?
  8. Is het college het met het CDA eens dat wanneer er bomen gekapt moeten worden, er altijd gestreefd moet worden om elders nieuwe bomen te planten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.