04 juli 2020

CDA Zwolle bezoekt de Bomhofsplas

Afgelopen week was het CDA Zwolle op werkbezoek bij de Bomhofsplas. Rondom de Bomhofsplas spelen twee onderwerpen: het zonnepark en de (eventueel) toekomstige verondieping van deze zandwinningsplas. Voor ons een reden om -ter beeldvorming- de diverse partijen te bezoeken en te spreken.

Zonnepanelen

Wij (fractieondersteuner Hannah Borkhuis, burgerraadslid Inge Maartje Pieneman en de fractieleden Margriet Boersma en Arjan Spaans) hebben met eigen ogen gezien dat de zonnepanelen op de Bomhofsplas miv afgelopen week gereed zijn! De laatste testen werden tijdens ons bezoek uitgevoerd waarna Blauwvinger Energie formeel de eigenaar is geworden van dit hele grote zonnepark. Over de techniek en het project werden we bijgepraat door GroenLeven: deze partij heeft het park aangelegd en zal ook het onderhoud verzorgen. Bij het hele project heeft Energiefonds Overijssel en Gemeente Zwolle zijn steentje zeker bijgedragen. Wist u trouwens dat er alleen in China nog een groter park op water ligt?

Na de vakantie starten Blauwvinger Energie en GroenLeven een campagne voor Zwolse Energie, daarvoor worden nu de websites verder ingericht. Blauwvinger Energie krijgt per klant een vergoeding, waarmee deze lokale coöperatie weer nieuwe initiatieven kan starten.

Verondiepen

Tijdens ons bezoek hebben we het -uiteraard- ook over het toekomstige verondiepen gehad: het ophogen/opvullen van de zijkanten van de zandwinlocatie Bomhofsplas. Deze operatie zal na afloop van de vergunning voor het zand winnen worden uitgevoerd door de eigenaar van de zandwinningsplas, de Dekker Groep. Het doel hiervan is om het verloop van de kade meer geleidelijk af te laten lopen en daarmee de natuur, de biodiversiteit een betere kans te geven en de locatie netjes en verantwoord achter te laten.

We hebben als CDA tijdens het bezoek de zorgen van de Zwollenaren besproken, zeker na diverse problemen bij een ander verondiepingsproject in Nederland. Het is voor veel partijen en dus ook voor ons, onduidelijk in hoeverre er verontreinigde grond in de plas wordt aangebracht. We begrijpen dat het gewonnen zand niet terug zal komen, dat is broodnodig voor alle bouwwerkzaamheden. Maar wat we niet willen is dat we er over 20 of 40 jaar achter komen dat we beter afspraken aan de voorkant hadden moeten maken.

De Dekker Groep geeft aan dat zij veel ervaring hebben, er zijn bij hen diverse projecten zonder problemen en in goede samenwerking verlopen. Het tempo van hun bedrijf wordt niet bepaald door de speculanten, maatschappelijk duurzaam ondernemen staat dan ook hoog in het vaandel. De vertegenwoordigers van de Dekker Groep geven duidelijk aan dat ze geen ‘gedoe’ willen: zij willen alleen met draagvlak in de omgeving aan de slag.

Fractielid en woordvoerder Arjan Spaans heeft aan de Dekker Groep gevraagd om samen met de inwoners (nog beter) aan dat wederzijds vertrouwen te werken. Dat kan door in overleg te blijven én het verhaal over hoe de Dekker Groep het zogeheten verondiepen wil gaan uitvoeren, breed te gaan vertellen. Arjan: “bij twijfel moeten we niet inhalen, dat was tot nu toe het geval. Wat wij tijdens dit werkbezoek hebben gehoord, geeft mij in ieder geval het gevoel dat er ruimte is om die twijfel weg te nemen. Met een positief kritische houding en door het inbouwen van zekerheden moeten we in staat zijn om elkaar te vinden.”

Zie voor de Zwolse zorgen:
De Stentor Zwolle https://www.destentor.nl/…/buurt-bezorgd-om-procedure-vero…/

Zie voor achtergronden vanuit de Dekker Groep:
https://verondiepen.nl/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.