25 maart 2018

CDA Zwolle blij met 4 behaalde zetels in gemeenteraad

CDA Zwolle is op vier (van 39) zetels uitgekomen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018-2022. We zijn trots op en blij met dit positieve resultaat ten opzichte van vier jaar geleden. Toen behaalden we drie zetels.

We willen al onze stemmers en sympathisanten bedanken voor hun vertrouwen in onze visie op en ons handelen in de gemeente Zwolle.

Wie zijn onze vier gemeenteraadsleden?
- Jan Nabers
- Margriet Boersma
- Leo Elfers
- Arjan Spaans

Allen van harte gefeliciteerd!

Harold van Vilsteren, raadslid in de afgelopen periode, had het recht om op basis van zijn 498 voorkeursstemmen een zetel op te eisen (grens ligt bij 383 stemmen). Daarvan ziet hij echter af. Reden daartoe is dat hij het intensiever wordende raadswerk niet langer goed denkt te kunnen combineren met zijn gezin en agrarisch bedrijf. Wel blijft Harold graag achter de schermen actief. De invulling bespreekt de fractie met de mogelijke burgerraadsleden de komende tijd.

Op donderdag 29 maart worden de nieuwe raadsleden beedigd in de raadzaal.

Dank voor bewezen diensten!
Overigens willen we vooral ook veel dank uitspreken aan onze twee raadsleden die nu afzwaaien.
Naast Harold is dat Martijn van der Veen, die maar liefst 14 jaar raadslidmaatschap heeft voltooid.
Zijn kennis, analytisch vermogen, contacten in de raad, netwerk in de stad, en immer trouwe CDA-ambassadeurschap gaan we zeker missen.
Dank voor je fantastische inzet!

Ondertussen lopen de onderhandelingen voor de coalitie.
Wie wil samen met wie in het college? Uitgangspunt van CDA Zwolle is dat we het iniatief laten bij de winnende partij (ChristenUnie met 7 zetels). Natuurlijk willen we graag onze verantwoordelijkheid nemen, ook op basis van het gegroeide aantal CDA-stemmers in Zwolle. We wachten eerst af.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.