13 juni 2021

CDA Zwolle dient motie 'duurzaam doneren' in

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op maandag 14 juni dient Arjan Spaans namens CDA Zwolle een motie in over duurzaam doneren. Vanaf 1 juli dit jaar zit er statiegeld op kleine PET flesjes en vanaf volgend jaar december ook op blikjes. CDA Zwolle zou graag zien dat er een ring geplaatst wordt om publieke prullenbakken waarin mensen hun flesjes/blikjes met statiegeld kunnen deponeren zodat anderen gebruik kunnen maken van dit statiegeld. Lees de hele motie hieronder. 

 

MOTIE: duurzaam doneren

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 14 juni 2021

Constaterende dat:

  • Er vanaf 1 juli 2021 statiegeld wordt geheven op kleine PET-flessen én er vanaf 31 december 2022 statiegeld zal worden geheven op blikjes.
  • Niet iedere gebruiker zijn flesje of blikje tijdens het verblijf in Zwolle bij zich wil houden en het gevaar bestaat dat flesjes en blikjes in de vuilnisbak verdwijnen, dit terwijl deze flesjes en blikjes geld waard zijn.
  • In Duitsland het project "Every Bottle Helps"[1], een sociaal project dat in meer dan 100 gemeenten een succes is. Het betreft hier een stalen ring rondom vuilnisbakken waar mensen hun statiegeldflesjes in kunnen zetten zodat anderen ze kunnen verzamelen.
  • Een afgeleide van dit concept, genaamd: “de doneerring”[2], in Nederland als pilot wordt ontwikkeld.  

Van mening dat:

  • De statiegeldregeling een hoop afval voorkomt maar dat er altijd, zeker in de stads-en wijkcentra, statiegeld via vuilnisbakken verloren zal gaan.
  • We op een eenvoudige manier mensen de mogelijkheid kunnen bieden om flesjes of blikjes achter te laten zodat anderen deze flesjes of blikjes voor bijvoorbeeld een goed doel kunnen verzamelen.
  • Het sociale en duurzame karakter achter dit concept goed bij Zwolle past.

Roept het college op:

  • Om de mogelijkheden en haalbaarheid om aan te sluiten bij het concept “de doneerring te onderzoeken. En/of te kijken of het op basis van dit concept mogelijk is om hier een Zwols tintje aan te geven, denk bijvoorbeeld aan de inbreng van Zwolse kunstenaars en (smaak)makers.  
  • De conclusie en aanbevelingen voor eind 2021 te delen met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

[1] https://every-bottle-helps.com/

 

[2] https://thehappyactivist.org/doneerring/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.