27 juni 2021

CDA Zwolle is verheugd over bloeiende weideranden

De motie van CDA Zwolle ‘Zet Zwolle in bloei’ werd al in februari 2020 met algemene stemmen aangenomen. In deze motie werd het college aangezet in gesprek te gaan met diverse partijen om bloeiende akker- en weideranden te realiseren. Deze maand heeft het college laten weten dat er een pilot van zes jaar van start gaat.

Meer bloeiende akkerranden langs agrarische percelen verhogen de biodiversiteit en vergroten de recreatieve aantrekkelijkheid van het Zwolse buitengebied. Bovendien helpt een grotere variëteit aan plantengroei in de wei ook bij de natuurlijk bestrijding van plagen als de eikenprocessierups.

De raad heeft geconstateerd dat er in andere Overijsselse gemeenten pilots hiervoor zijn opgepakt samen met LTO. Uit verkennende gesprekken is gebleken dat de Zwolse situatie afwijkt van deze gemeenten: Zwolle kent minder akkerranden, maar daarentegen wel veel weideranden. Ook deze kunnen een meer bloeiend karakter krijgen. In tegenstelling tot akkerkruiden gaat het in weideranden om meerjarige kruiden. Deze hebben een grotere meerwaarde voor de biodiversiteit dan eenjarige stroken.

Met subsidie van de provincie kan een langjarig project gerealiseerd worden. Gedurende de komende zes jaar worden middelen voor in totaal drie kilometer (drie meter breed) aan weideranden ingezet. In eerste instantie betreft het de weideranden gelegen langs fietspaden in de stadsrand.

CDA Zwolle is verheugd. Raadslid Harold van Vilsteren: ‘Ruim een jaar na het aannemen van de motie ligt er een concreet plan voor het inzaaien van de randen van agrarische percelen. Dat Zwolle de komende jaren in bloei staat is goed nieuws voor mens en dier.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.