08 december 2022

Christenunie en CDA stellen vragen over tegemoetkoming huishoudens met blokverwarming

Zwollenaren met blokverwarming leven in onzekerheid hoe zij beschermd worden tegen de hoge energieprijzen. Het wordt steeds kouder nu en het is nog onduidelijk hoe deze huishoudens worden gecompenseerd door het kabinet. ChristenUnie en CDA willen weten wat de gemeente Zwolle kan doen in de ondersteuning van deze groep inwoners. Zij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

CDA-raadslid Laura van de Giessen: ”Ik vind het belangrijk dat deze inwoners niet letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Goede communicatie is de eerste stap om iets voor deze groep te kunnen doen.” Beide fracties willen daarom dat het college actief communiceert met alle huishoudens met blokverwarming, zodra bekend is hoe ook zij in aanmerking kunnen komen voor energiecompensatie. ChristenUnie- burgerraadslid Jaap Roose: “Het kan toch niet zo zijn dat mensen met een gezamenlijke warmtevoorziening nu worden uitgesloten worden van een oplossing. Juist nu collectieve oplossingen in de toekomst nog veel meer nodig zijn.”Wij vragen ons af of de gemeente deze groep in beeld heeft. Bestaat er een overzicht om welke appartementencomplexen het gaat? Zo nee, dan vragen we het college van burgemeester en wethouders samen met de netbeheerder dit alsnog in beeld te brengen.

Dat brengt de fracties van de ChristenUnie en het CDA tot de volgende vragen:

  1. Is het college ervan op de hoogte dat er vooralsnog niet duidelijk is hoe huishoudens met blokverwarming beschermd worden voor hoge energieprijzen door het prijsplafond?
  2. Heeft het college in beeld welke appartementencomplexen in Zwolle met blokverwarming verwarmd worden? Zo nee, is het college bereid dat in beeld te brengen met de woningcorporaties en netbeheerder?
  3. Vind het college net als de ChristenUnie en het CDA dat ook Zwollenaren met blokverwarming door de winter geholpen moeten worden?
  4. Is het college bereid om extra (communicatieve) activiteiten uit te voeren zodat alle huishoudens met blokverwarming die in aanmerking komen voor energiecompensatie dat weten en gemakkelijk kunnen aanvragen?
  5. Welke aanvullende mogelijkheden ziet het college om huishoudens met blokverwarming te helpen (zoals het ruimhartig benutten van bijzondere bijstand of verwijzing naar initiatieven uit de Zwolse samenleving)?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.