07 september 2022

D66, CDA, Groenlinks en Christenunie: meer waardering voor het MBO

D66, CDA, Christenunie en Groenlinks stellen vragen over de waardering van het MBO in Zwolle. Wij zijn trots op het beroepsonderwijs dat wij in diverse mbo-instellingen aanbieden in Zwolle. Wij zijn van mening dat deze studenten evenveel waardering verdienen als HBO- en WO-studenten. Een MBO-diploma is namelijk een uitstekende startpositie op de arbeidsmarkt én in de maatschappij. In onze sterk groeiende economische regio hebben we deze goed opgeleide professionals hard nodig. MBO’ers hebben cruciale beroepen, met name in de woningbouw, techniek en zorg.

MBO-studenten verdienen het om in dezelfde mate te worden gewaardeerd als HBO-studenten. Helaas wordt nog te vaak onderscheid gemaakt tussen de MBO- en HBO-student. Ook in Zwolle is dit het geval. Want zo wordt bijvoorbeeld de Bruisdag georganiseerd voor MBO-studenten en de Bruisweek voor HBO-studenten, met een programma van 3 volle dagen en overnachtingen. In Zwolle willen wij een inclusieve samenleving zijn en daarom zou geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen MBO’ers en HBO’ers om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Ook de Rijksoverheid is zich doordrongen van het belang van het MBO. Via de Kamerbrief van 15 juli 2022 is de Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling van een Werkagenda MBO. De minister vermeldt hierin de kaders van het plan waarvoor eerder al € 200 miljoen beschikbaar is gesteld. In de brief wordt onder meer ingegaan op het uitbannen van stagediscriminatie en het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting van het MBO-onderwijs op de arbeidsmarkt en investeringen in onderzoek en innovatie binnen het MBO. Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre Zwolle nadenkt over het opstellen van een lokale agenda en aanspraak probeert te maken van de beschikbaar gestelde gelden.

Uit het voorgaande volgt dat wij de volgende vragen stellen aan de wethouder:

  1. Onderschrijft de wethouder het belang van het MBO?
  2. Onderschrijft de wethouder het belang van een gelijke behandeling van waardering van MBO-studenten in Zwolle?
  3. Herkent de wethouder het probleem zoals geschetst in de aanleiding?
  4. Wat doet Zwolle of gaat Zwolle doen om de positie van het MBO te verbeteren?
  5. Trekt Zwolle samen op met het ministerie bij de uitwerking van de Werkagenda MBO en maakt of probeert zij aanspraak te maken op de beschikbaar gestelde gelden?

 

Foto: Doree Colenbrander

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.