31 mei 2021

Debat bijdrage gebiedsvisie IJsselcentrale en omgeving

Vanavond nam Jan Nabers deel aan het debat over de gebiedsvisie IJsselcentrale en omgeving. Lees zijn inbreng hieronder.

 

“Ik woon in dé IJ-Cee”, dat zullen inwoners van Zwolle die straks in de nieuwe wijk wonen met trots zeggen. Op de plek waar mensen in het verleden met trots zeiden, “Ik werk bij dé “IJ-Cee”, de IJsselcentrale, wordt een woonwijk gebouwd, die - met respect voor de historische context – straks energie levert, natuur inclusief is en waar ruim en rustig wonen is. Het CDA kan deze ambitie van onder voorwaarden onderschrijven.

Wel heeft het CDA een 4tal voorwaarden bij de plannen die ronken van mooie woorden, grote vergezichten en stevige beloftes. Voor het CDA gaat het eerst en vooral om een prachtig stukje Zwolle, dat nieuwe functies krijgt en waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Mijn eerste punt gaat over betaalbaar wonen in dé IJ-Cee. Het CDA stelt voor om 50 betaalbare woningen extra te bouwen, deze kunnen ingewisseld worden met 50 dure woningen. Bij recentelijke plannen, zoals IJsselhallen, Zwartewaterzone en vorige week nog de Schuttevaerkade, geeft het college steeds aan dat de verdeling van goedkoop - duur, gezien de directe bestaande woonomgeving, door moet slaan naar meer duur. Het CDA wil daarom in de wijk “dé IJ-Cee”, ruimte bieden aan jongeren en ouderen die al jaren wachten op een betaalbaar huis. Wij stellen voor de technische verhouding 30/40/30, voor dit project om te buigen naar 40/40/20. Kan de wethouder dit ondersteunen?

Het tweede punt betreft Natura2000. Het CDA wil deze gebieden beschermen, versterken en niet belasten. Elders in het land kopen we agrariërs aan de rand van deze gebieden uit. Dit doen we om de kwaliteit en de biodiversiteit van de Natura2000 gebieden te beschermen en te versterken. Gelet op de doelstellingen van dit Natura2000 gebied “Rijntakken”, is er geen ruimte voor de door het college voorgestelde extra belasting. Als CDA stellen we dan ook voor om – naast de extra belasting van zo’n 1000 inwoners die aan de rand komen wonen – geen faciliteiten toe te laten IN het Natura2000 gebied. Wij trekken een rode lijn bij de grens van het Natura2000 gebied binnen en buiten de dijk. Kan de wethouder borgen dat Natura2000 gebied Rijntakken wordt beschermt, versterkt en niet wordt belast?

Het derde punt betreft de bescherming van de hoofdgroenstructuur. Tijdens de informatie-sessie voor de gemeenteraad op 12 februari is bevestigd dat alle bestaande bomen in het gehele gebied blijven staan. Dat is een mooie uitspraak waarop het CDA graag een bevestiging krijgt, want uit de kaarten blijkt toch iets anders. We zien op pagina 20 van de visie dat het losse gedeelte van de energietuin, dat ten zuiden van de IJsselcentrale weg op de hoek met het Harculosepad ligt, op de plek van de bomen komt. In het bestemmingsplan is dit nu “groen” en het CDA wil deze mooie natuurlijke scheiding, “het bos bij de schuurtjes van Geert”, tussen het stedelijke gebied en de landerijen behouden. Kan de wethouder toezeggen dat “alle bestaande bomen blijven staan”  waaronder “het bos bij de schuurtjes van Geert”

 

Het vierde punt betreft de verkeerveiligheid en verkeersbelasting. De druk op de IJsselcentraleweg langs scholen als Talentum en de IJsselhof en voetbalvereniging SVI zal toenemen, dit vraagt zorgvuldige studie om de veiligheid te garanderen. Ook moet er aandacht zijn voor het aanwonende vrije Harculosepad. Deze mooie bestaande wandel- en fietsroute waar 2 huizen aanwonend zijn, moet ook na de bouw van de woningen behouden moet blijven in haar huidige functie. Nu wordt deze route ook gebruikt voor Windesheimers richting Zwolle Zuid. Het effect een slimmer herinrichting zou kunnen zijn dat Windesheimers die deze route nu gebruiken, moeten uitwijken naar de Wijheseweg. Is de wethouder bereid in de verkeersstudie het effect op het kruispunt Wijheseweg – Jan van Arkelweg mee te nemen?

Voorzitter, ik sluit af!

Wonen in de IJ-Cee, een prachtwijk waar de natuur tot je voordeur komt, een energieke wijk, een wijk waar je het geluk van rust en ruimte ervaart. In deze wijk staan enkele voormalige dienstwoningen die blijven staan, maar verder in de plannen ondersneeuwen. Wethouder, maar mag het CDA erop rekenen dat deze oudere dienstwoningen niet vergeten worden en - als compensatie voor de overlast  - , zonder extra kosten door huurverhogingmeegenomen worden in de energieleverende ambitie en straks de historische trots van het gebied worden?”

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.