13 februari 2023

Motie CDA, ChristenUnie en D66, maatschappelijke opvang voor vrouwen moet veiliger

Voor jonge vrouwen is maatschappelijke opvang, zoals De Herberg, niet altijd veilig. CDA, ChristenUnie en D66 willen de omstandigheden verbeteren. Daarom diende ons raadslid Laura van de Giessen samen met Klariska ten Napel (CU) en Lizet Klein Nagelvoort (D66) vandaag een motie in.

De fracties roepen het stadsbestuur op om te inventariseren hoe vaak en waarom jonge vrouwen zich onveilig voelen. Daarnaast willen ze dat het stadsbestuur maatregelen neemt voor betere veiligheid en privacy van de jonge vrouwen en hier duidelijk over communiceert. Het moet voor jonge vrouwen duidelijk zijn dat er meer zorg en aandacht komt voor hun veiligheid in de opvang. ‘Het liefste zetten we in op het voorkomen van dakloosheid. Maar als er dan toch opvang nodig is, dan moet iedereen er vanuit kunnen gaan dat dat veilig is.’

Het CDA, ChristenUnie en D66 kunnen rekenen op raadsbrede steun voor hun motie. Hier zijn wij blij mee, omdat dit betekent dat het college definitief met onze motie aan de slag gaat. We verwachten dan ook snel actie en een verbetering van de veiligheid van vrouwen in de Zwolse opvang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.