08 april 2024

Nieuwe verordening helpt leerlingenvervoer goed te regelen, maar is erg ingewikkeld te lezen voor veel ouders

Vandaag bespreken we de verordening Leerlingenvervoer. In de basis is de fractie van het CDA best tevreden met de verordening zoals die voorligt. Dit wordt bevestigd door de reactie van de participatieraad, die aangeeft zich te kunnen vinden in het beleid en dat de gewenste aanpassingen zijn overgenomen. En over de zelfredzaamheid: Hoewel dit niet voor alle leerlingen geschikt is - en we het zeker niet willen pushen bij leerlingen bij wie dat niet haalbaar is -, vinden we het belangrijk om dit te faciliteren voor degenen die daar mee uit de voeten kunnen.

Het advies van de participatieraad over het begrijpelijk maken van de verordening vinden we van groot belang. We begrijpen dat de verordening juridisch correct geschreven moet worden, maar heeft het college ook overwogen om wellicht de verordening op een andere manier begrijpelijk te maken, bijvoorbeeld in beeld en misschien ook geluid? Denk aan een praatplaat of animatie die laat zien wat leerlingenvervoer is, wanneer krijg je het, hoe ouders het kunnen aanvragen en wat mag je van de gemeente verwachten. Dit kan een waardevolle toevoeging zijn aan de lange en ingewikkelde teksten in de verordening. Vooral voor ouders die al veel aan hun hoofd hebben of misschien de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, is dit een véél betere manier om informatie over te brengen. En wat ons betreft zou dat ook een goede plek zijn om te benoemen wat je als ouder van de gemeente kan verwachten. We zijn benieuwd naar wat de andere partijen en de wethouder hiervan vinden. 

Dan nog even over de klachten. We vinden het geen goed nieuws dat er nog steeds veel klachten zijn. Maar we denken niet dat een andere verordening dát op kan lossen. Een afname van klachten moet vooral volgen uit betere contractuele afspraken - en daarmee dus betere diensten - die het college maakt met de vervoerder. Daarom willen we graag van de wethouder horen wat hij hierin kan betekenen om het uiteindelijke functioneren van het vervoer te verbeteren.

Maar weten we alle klachten? Want het melden van een klacht is nog niet zo makkelijk. Wij namen de proef op de som en ik neem jullie graag mee onze bevindingen. Je bent ouder en je kind wordt véél te laat opgehaald.  Je googlet op het leerlingenvervoer Zwolle en komt op de website van de gemeente. En vervolgens lees je dat je je klacht bij Zorgbelang Overijssel moet indienen. Huh, denk je, ik moet toch bij de gemeente zijn? Voorzitter, een klein zinnetje dat de gemeente Zwolle met hen samenwerkt, zou dit al kunnen verduidelijken. En dan voorzitter, klik je als ouder door naar de site van zorgbelang. Daar staat dat je daar je klacht kan melden voor WMO vervoer, waarbij je pas ergens onderaan een linkje in kleine letters vindt naar specifiek het doen van een klacht omtrent leerlingenvervoer.  En kom je op dat linkje? Dan kom je bij een vrij lang formulier en krijg je ook geen mogelijkheid meer om te zien hoe je het telefonisch kunt melden, mocht je dat makkelijker vinden. En daar is wat het CDA betreft dus nog wel echt werk aan de winkel. Is de wethouder bereid om samen met Zorgbelang Overijssel hier naar te kijken?

Tot zover.

Debatbijdrage Laura van de Giessen 8 april 2024

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.