18 november 2020

Schetsontwerp Tankgrachtbrug de Tippe

Bijgevoegd bestand bevat het schetsontwerp 'Tankgrachtbrug de Tippe'. Dit moet de eerste verkeersbrug van deze nieuwe wijk worden. Deze verkeersbrug vormt de verbinding tussen de deelgebieden Stedelijke Radialen en het Poldergrid en ligt in de groene long van de Tippe, het Weidepark. De nieuwe brug ligt tevens op het kruispunt met het tracé van de historische tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog die door het huidige Stadshagen liep. Vanuit de gemeente is de wens geuit om dit historische relict meer zichtbaar te maken in de nieuwe wijk de Tippe. Dit schetsontwerp vormt de basis voor de definitieve uitwerking van de brug. Bij deze vervolgfase is er specifiek aandacht voor de circulaire ambities uit het Ontwikkelplan De Tippe. Zo zal er bijvoorbeeld worden getracht het materiaalgebruik te minimaliseren en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen en conservering. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.