10 september 2020

Waar bouwen na 2025?

Het CDA zet zich voortdurend in voor voldoende betaalbare woningen. We willen als CDA dat jongeren en ouderen een passende betaalbare woning vinden. De komende jaren zullen er minimaal 1000 woningen per jaar bijgebouwd worden, dit is volgens de Omgevingseffectrapportage bij de ontwerp omgevingsvisie onvoldoende om de huidige krapte te verminderen. Het CDA wil een dubbelslag maken; door meer woningen per jaar te bouwen en de focus te verleggen op relatief meer goedkope woningen. In de huidige plannen worden woningen enerzijds binnen de bestaande bebouwing in de stad gebouwd en anderzijds daarbuiten; nu nog in Stadshagen. Echter rond 2025 is ook Stadshagen volgebouwd. Op dit moment is nog altijd niet bekend waar vanaf ongeveer 2025 nieuwe huizen buiten de bestaande bebouwing gebouwd gaan worden. Dit is over zo’n 4 jaar en we weten nog niets!

Nieuwe woonwijk met minimaal 15.000 woningen

Als CDA willen we de huidige krapte op de woningmarkt van met name betaalbare woningen verminderen. Naast bouwen in de bestaande stad, is het daarvoor nodig dat er de komende 20 tot 30 jaar een nieuwe woonwijk met minimaal 15.000 woningen komt. Gezien de grote impact van zo’n nieuwbouwlocatie buiten de bestaande stad in het buitengebied (in vaktermen sub-urbaan), is het zeer urgent nu een democratisch en transparant participatieproces in te gaan. Als CDA willen we dat jonge Zwollenaren die noodgedwongen al te lang bij hun ouders thuis wonen én ouderen die kleiner willen wonen recht hebben op een betaalbare en passende woning.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan al sinds begin 2020 hierover met het rijk in gesprek te zijn. Wat de inhoud van dat overleg is, weet het CDA Zwolle en de Zwolse samenleving niet. Het college heeft op 16 juni de gemeenteraad geïnformeerd dat het Rijk vanuit de Nationale Omgevingsvisie wellicht denkt aan een verdubbeling van het aantal inwoners in Zwolle. Of dit binnen de bestaande bebouwing van de stad gaat plaatsvinden, in een nieuwe woonwijk als Stadshagen of Zwolle-Zuid of samen met de regio, daarover is nog geen duidelijkheid.

Het CDA vindt dat Zwollenaren recht hebben op een goed planologische proces met maximale inspraak en participatie. We weten vanuit ervaring dat pas na zo’n 5 tot 10 jaar de huizen echt gebouwd worden. Het CDA wil dat inwoners van deze nieuwe woonwijk zich echt Zwollenaar gaan voelen. De nieuwe wijk moet optimale verbindingen hebben met het centrum van Zwolle en met de regio. Hierover hebben inwoners van Zwolle zeker een mening. Deze waardevolle input voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders kan gebruikt worden om de kaders bepalen voor bijvoorbeeld gezondheid, wonen, natuur, energie, klimaat, mobiliteit en aantrekkelijke voorzieningen.

Samen met de regio

Wat het CDA betreft hoeft een nieuwe woonwijk niet geheel binnen de huidige gemeentegrenzen van Zwolle gebouwd te worden, we hebben onze directe buurgemeenten, daarbij heel hard nodig. In samenwerking met onze buurgemeenten zijn we in staat om een nieuwe woonwijk met een prettige leefomgeving voor de toekomst te bouwen, deels op Zwolse grond en deels op grond van de omliggende gemeenten, zoals Kampen, Dalfsen en bijvoorbeeld Hattem. Omliggende gemeenten en de provincie Overijssel zullen hier ook bij betrokken moeten worden

 

Meer lezen over dit onderwerp? Bekijk het artikel in de Stentor van donderdag 10 september 2020: https://www.destentor.nl/zwolle/zwolle-krijgt-compleet-nieuwe-woonwijk-maar-we-weten-nog-niks-cda-eist-transparantie-van-college~a442ce25/ 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.