13 januari 2021

Wordt kunstwerk ‘De Boog’ in Stadshagen vervangen door Zwolse kunst?

In de nacht van 9 op 10 januari 2021 is op het Twistvlietpad in Stadshagen het kunstwerk “De Boog” (in de volksmond bekend als ‘De Regenboog’) zwaar beschadigd. Het onderzoek met betrekking tot achterhalen van de oorzaak en de mogelijke dader(s) is in handen van de politie. 

Na de onthulling in 2005 botste in 2007 een auto tegen het kunstwerk aan. De ontwerper (kunstenaar Thom Puckey) kreeg toen van de gemeente Zwolle de opdracht om een nieuwe versie te maken. De nieuwe versie van het beeld is in 2009 geplaatst waarbij de kosten €100.000 euro waren.  Op dit moment is het (alweer) beschadigde kunstwerk weggehaald. Daarbij dient de vraag zich aan of en hoe dit beschadigde kunstwerk vervangen dient te worden.  De Zwolse CDA-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Fractielid Arjan Spaans: “We zien nu een gapend gat waar eerder nog een kunstwerk stond. Het CDA vindt dat beeldende kunst in de openbare ruimte een verrijking is van de leefomgeving. Kunst kan mensen inspireren en verbinden. Op dit moment gaat onze aandacht naar de gevolgen van de COVID-crisis uit maar we moeten ook ondernemend zijn. Als fractie willen we dat Zwolle vooruit blijft kijken, over de regenboog heen.” 

De CDA-fractie vraagt de gemeente om zich te oriënteren op de (on)mogelijkheden van vervanging. Spaans: “We zijn ons in de afgelopen COVID-periode bewuster geworden van het ondersteunen van de lokale ondernemer. Die steun geldt natuurlijk ook voor lokale kunstenaars.” Daarmee bedoelt het CDA dat er kansen liggen voor een alternatief kunstwerk, misschien zelfs gemaakt door lokale(re) kunstenaars. Het college is aan zet: de CDA-fractie vraagt hen om dit voorjaar met een toekomstplan te komen, inclusief een acceptabel kostenplaatje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.