Format Socials - Design 2 zinnen
19 december 2022

Zwolle op weg naar een vuurwerkvrije jaarwisseling

Oud en nieuw in Zwolle is een mooi moment om samen te vieren. Vuurwerk kan daarbij horen, maar dan wel als het veilig is. Vuurwerkvrije zones, alternatieve evenementen en een uiteindelijk verbod moeten de komende jaarwisselingen voor meer veiligheid zorgen. CDA Zwolle heeft daarom samen met diverse partijen een motie ingediend om de stad de komende jaren vuurwerkvrij te maken:

De komende jaren willen we de jaarwisseling in Zwolle steeds veiliger maken. Dat doen we stapsgewijs. De komende jaarovergang verandert er nog niets, maar de jaarwisseling van 2023-’24 wordt aangepast en uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van vuurwerkvrije zones in de stad en het opzetten van alternatieve evenementen. Bij de jaarwisseling van 2024-’25 mag er op vijf plekken in de stad vuurwerk afgestoken. Bij deze keuze houden we rekening met dier, mens en natuur. De focus zal liggen op een alternatieve show. Tijdens de jaarwisseling van 2025-’26 moet in Zwolle een officieel vuurwerkverbod van kracht zijn. Ook dan zorgen we met een alternatief evenement voor een prettig verloop van de jaarwisseling.

Het CDA vraagt aan het college om met een goed plan te komen om de initiatieven uit de stad op te halen en inwoners van de gemeente Zwolle op te roepen om zoveel mogelijk mee te doen en mee te denken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.