Het Partijbestuur heeft na een selectieprocedure onder leiding van Hanke Bruins Slot besloten om Hans Huibers voor te dragen als nieuwe partijvoorzitter van het CDA. Daarnaast zijn Mirjam van ‘t Veld (vice-voorzitter), Mark Buck (secretaris), René Bolle (penningmeester), Paul Rüpp, Ciel Stevens en Devie Badloe (algemeen bestuurslid) voorgedragen. Op het najaarscongres van zaterdag 11 december zal het nieuwe Landelijk Bestuur door de leden worden benoemd.

Motivatie selectiecommissie

In Hans Huibers ziet de commissie een partijvoorzitter die, samen met het Landelijk Bestuur, leiding kan geven aan de partij. Dit vanuit zijn bestuurlijke ervaring, waaronder Directeur MBO Raad, en de verschillende maatschappelijke en politieke functies zoals het voorzitterschap van het CDA Noord-Holland dat hij heeft bekleed. Met hem heeft de partij een energieke ambassadeur naar buiten en een voorzitter die de verbinding opzoekt tussen leden, de afdelingen en de netwerken. Als oud-voorzitter van het CDJA heeft hij een goed gevoel voor de belangen van het jonge talent binnen de club. Tegenwoordig begeleidt hij vanuit zijn ervaring en persoonlijke interesse jonge talentvolle ondernemers en politici. Als oud-penningmeester van het WI en oud-Tweede Kamerlid heeft hij zicht op de politieke inhoud en kan hij vanuit de functie van partijvoorzitter de driehoek WI, Vereniging en fractie versterken. 

Hans Huibers is een betrokken, empathisch, integer en authentiek christendemocraat met brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring. De commissie ziet bij hem alle kenmerken van de voorzitter terug. Hij is een teamspeler en een coach, voor bestuur en toekomstig talent. Als strategisch adviseur van NMK Esbaco is hij betrokken bij de organisatieverandering, het stakeholdersmanagement en de talentontwikkeling.  Daarnaast is hij opleidingsadviseur bij Inholland om het post-academische aanbod en het beroepsonderwijs te verbinden met de expertise uit de praktijk.  

Wopke Hoekstra: Samen bouwen aan de toekomst

Met Hans Huibers krijgt het CDA een ervaren voorzitter die met een moderne en vernieuwende aanpak onze partij verder in beweging gaat brengen. Ik kijk ernaar uit om samen met Hans en het nieuwe Landelijke Bestuur te gaan bouwen aan de toekomst van het CDA. 

Marnix van Rij: Een geweldige kans voor de partij

Onze partij krijgt met Hans Huibers, Mirjam van ‘t Veld, Mark Buck, René Bolle, Paul Rüpp, Ciel Stevens en Devie Badloe een geweldige kans om de partij vanaf 11 december weer stevig op de kaart te zetten. Het is een team met kwaliteit, deskundigheid, ervaring en vernieuwing. Ook de regionale spreiding en de diversiteit komen goed tot hun recht en alle leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd. Ik ken Hans als iemand die Den Haag goed kent en ook bestand is tegen de druk die het voorzitterschap met zich meebrengt. Maar hij is ook iemand die met twee benen in de samenleving staat en weet wat er speelt. Het is ook heel bemoedigend dat alle voorgedragen kandidaten beschikbaar zijn en hun verantwoordelijkheid willen nemen.

 

Mogelijkheid tot tegenkandidaten

Tot en met 6 november kunnen tegenkandidaten zich kandideren met de vereiste steun van ten minste drie provinciale, of tien gemeentelijke afdelingen of 1% van de leden. Dit is mogelijk voor alle functies in het Landelijk Bestuur. Tijdens het najaarscongres van 11 december zal er in ieder geval in het geval van tegenkandidaten door de leden worden gestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.