Ronde 1 (14.25-15.10 uur)

1. Talkshow ‘De verbindende kracht van de democratische rechtsstaat’ met Ernst Hirsch Ballin en Kiza Magendane. Gespreksleider is Tijs van den Brink.
2. Deelsessie ‘Christendemocratie: dood of wederopstanding? Over de toekomst van de christendemocratie’ met Sammy Mahdi en Wopke Hoekstra. Marieke Nass en Jonathan Mol gaan namens het CDJA in gesprek met Sammy en Wopke om hen kritisch te bevragen over de toekomst van de christendemocratie.
3. Deelsessie ‘Samenwerken op de meent: de toekomst van de lokale democratie’ met Inge van DijkLeonard Geluk en Geerten Boogaard. Gespreksleider is Allard Amelink.
4. Deelsessie ‘Omzien naar elkaar: de toekomst van coöperatieve zorg’ met Damiaan Denys en Janny Bakker-Klein. Gespreksleider is Hans Alderliesten.
5. Deelsessie ‘Van ratrace naar relaties: de homo cooperans in de economie’ met als sprekers Govert Buijs en Paul Schenderling. Gespreksleider is Arjen Siegmann.
6. Workshop ‘Naar een nieuwe bestuurscultuur? Welke waarden zijn van belang voor het openbaar bestuur en de coöperatieve samenleving?’ met Joke van Saane, Derk Boswijk en Jos Wienen. Gespreksleider is André Poortman.

Ronde 2 (15.20-16.05 uur)

7. Talkshow ‘Europa in de wereld: hoe nu verder?’ met Esther de Lange en Arend Jan Boekestijn. Gespreksleider is Diederick van Wijk.
8. Deelsessie ‘Het CDA tussen straat en staat: hoe kan het CDA weer de verbindende partij worden tussen de samenleving en overheid?' met Geerten Boogaard, Jan Willem van den Beukel, Harmen Krul en Carlo Assorgia. Gespreksleider is Gabriëlle Heine.
9. Deelsessie ‘Vereniging NL. Over inspirerende maatschappelijke initiatieven en de gemeenschap-scheppende rol van de overheid’ met Pauline Calmez en Aart Jan de Geus. Gespreksleider is Allard Amelink.
10. Workshop ‘Choral evensong’ met Hanna Rijken https://hannarijken.nl/
11. Deelsessie ‘Leven alsof God bestaat: de toekomst van het christelijke in de politiek in tijden van secularisatie’ met Kathleen Ferrier en Anton de Wit. Gespreksleider is Bert Jan Lietaert Peerbolte.
12. Deelsessie 'Afgehaakt Nederland. Over de kloof tussen overheid en samenleving' met René Cuperus (Atlas van afgehaakt Nederland), Henri Bontenbal en Pieter Heerma. Gespreksleider is André Poortman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.