02 augustus 2021

Beantwoording Schriftelijke vragen: Werkzaamheden N289 Krabbendijke

In navolging van dit nieuwsbericht (https://www.cda.nl/zeeland/reimerswaal/actueel/nieuws/schriftelijke-vragen-werkzaamheden-n289-krabbendijke) vindt u hier de beantwoording op de door ons gestelde vragen.

Hoe kwalificeert ons college de communicatie vanuit de Provincie, omtrent dit onderwerp, richting de gemeente?
De communicatie van de provincie was in dit specifieke geval niet voldoende. Wij gaan er vanuit dat dit een incident is geweest.
Kan het college inzicht geven in de afwegingen die zijn gemaakt om de werkzaamheden in september te laten plaats vinden?
Er is ambtelijk gesproken met de provincie Zeeland. Tijdens dit gesprek is besloten om de werkzaamheden niet door te laten gaan in de voorgenomen periode voor de bouwvakantie. In samenspraak met de provincie is vastgesteld dat september
2021 de eerste periode is waarin de werkzaamheden zouden kunnen plaatsvinden.
Is er bij deze afweging rekening gehouden met het oogstseizoen van onze fruittelers wat tot extra belasting van de omleidingsroutes leidt?
In samenspraak met de provincie Zeeland zal worden gekeken naar de alternatieve uitvoeringsperiode en daarbij behorende pro’s en contra’s. Uiteraard zullen daarin ook de belangen van fruittelers worden afgewogen. 
In hoeverre kan de verkeersveiligheid worden gewaarborgd indien de polderwegen en woonstraten weer worden gebruikt door schoolgaande kinderen, landbouwverkeer en woon-werkverkeer?
In samenspraak met de provincie Zeeland zal ook het aspect verkeersveiligheid zorgvuldig worden afgewogen.
Is ons college bereid om, samen met betrokken partijen, tot een beter passend moment te komen om deze werkzaamheden te verrichten? Of op een andere manier in te vullen waardoor de langdurige afsluiting van de Oude Rijksweg niet nodig is?
Wij zijn ambtelijk in overleg met de provincie Zeeland om de werkzaamheden en bijbehorende omleiding zo goed als mogelijk af te stemmen. Wij wegen hierbij samen met de provincie zorgvuldig alle belangen af. 

Inmiddels hebben we ook bijval gekregen van de ZLTO, zie https://www.pzc.nl/bevelanden/zlto-oude-rijksweg-niet-dicht-tijdens-oogsttijd~a15e26ae/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.