ALV CDA Zuid-Holland

 

Op 12 december a.s. vindt de volgende provinciale ledenvergadering plaats.
Centraal thema zal zijn, het besluiten over amendementen die de provincie Zuid-Holland gaat indienen op het CDA-verkiezingsprogramma voor de Europese Unie.

Format amendementen

Bij het indienen van een amendement kunnen de leden uitsluitend gebruik maken van ‘het format amendementen concept 'Europees verkiezingsprogramma 2019 – 2024’. In dit format zijn alle artikelen opgenomen die voor amendering in aanmerking komen (ingevoerd in kolommen).
In de kolom rechts van de voorgestelde tekst kunnen de amendementen ingevoerd worden. Benadruk alstublieft de voorgestelde aanpassingen, zodat duidelijk is welke wijzigingen zijn aangebracht. In de kolom daarnaast kan een toelichting worden opgenomen.

Alle leden zijn gerechtigd om amendementen in te dienen via de provinciale afdeling.
Graag ontvangen wij de amendementen uiterlijk maandagavond 10 december a.s. via secretaris@zuidholland.cda.nl.

De provinciale afdeling mag maximaal 50 amendementen indienen.

 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.