Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

Ben jij ook van mening dat de provincie al die mensen en organisaties het vertrouwen moet geven om datgene te doen waar ze goed in zijn? En geef jij de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen?
Vertrouwen is dus belangrijk. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. De overheid faciliteert, stimuleert en initieert soms.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Bovendien met de overheid zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn, zodat iedereen in onze provincie kan meedoen.


Rentmeesterschap

Het CDA beseft dat generaties met elkaar verbonden zijn.

Vind jij ook dat we goed moeten zorgen voor natuur en cultuur? We hebben dit geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat betekent dat we verder moeten kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, als het gaat om de winning van grondstoffen, de zorg voor flora en fauna, werkgelegenheid, maar ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende, het gaat ook om verbeteren. Om een betere samenleving achter te laten, zijn creativiteit en innovatie nodig.


Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

Verbondenheid tussen jong en oud, tussen stad en platteland en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor elkaar, maar ook met elkaar. Dat vraagt van de provincie dat zij het menselijk aspect niet uit het oog verliest en lusten en lasten eerlijk verdeelt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.